Tieteelliset julkaisut

Tieteellisiä julkaisuja tuotettiin vuonna 2013 yhteensä 161 kappaletta (Taulukko 4). Sekä julkaisujen lukumäärä että julkaisuaktiviteetti nousivat edellisvuoteen verrattuna.

TAULUKKO 4. Luomuksen henkilöstön vertaisarvioitujen tieteellisten julkaisujen lukumäärät sekä julkaisuaktiviteetti julkaisujen lukumääränä tutkimushenkilöstön työvuosia kohden Helsingin yliopiston TUHAT-tutkimustietojärjestelmän mukaan vuosina 2009–2013.

Luomuksen tieteelliset julkaisut
2009
2010
2011
2012
2013
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
105
144
116
116
131
A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
1
2
10
4
4
A3 Kirjan tai muun kokooma-teoksen osa (vertaisarvioitu)
25
44
63
2
15
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa (vertaisarvioitu)
1
2
7
2
3
C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos
2
3
3
2
4
C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
2
4
3
1
4
YHTEENSÄ
136
199
202
127
161
Julkaisuja per tutkimus-htv
4
5,7
5,2
3,2
3,7