Johtajan katsaus

Vuosi 2013 käynnisti Helsingin yliopiston uuden nelivuotisen strategiakauden. Luomuskin ryhtyi toteuttamaan koko henkilöstön voimin huolellisesti valmisteltua, kunnianhimoista tavoiteohjelmaansa, jossa on neljä strategista tavoitetta: (1) Luomus tukee ja tekee huippututkimusta ja korkeinta opetusta, (2) Luomus on keskeinen tekijä Helsingin yliopiston yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa, (3) Luomus on innostava ja hyvinvoiva yhteisö ja (4) Luomus toimii taloudellisesti kestävällä tavalla. Tavoitteiden toteuttamiseksi on valittu 10 kehittämiskohdetta ja niihin 20 toimenpidettä. Uuden tavoiteohjelman toteuttaminen käynnistyi ripeästi, joskin rahoitustilanteen heikkeneminen vaikeuttaa kehitystyötä ja asettaa henkilökunnalle kovia haasteita.

Kehittyäkseen kansallisena tutkimusinfrastruktuurina Luomus teki vuonna 2013 aktiivista yhteistyötä muiden suomalaisten luonnontieteellisten kokoelmien sekä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Yhteisenä tavoitteena on Suomen lajitietokeskuksen – valtakunnallisen virtuaalisen tutkimusinfrastruktuurin – rahoituksen varmistaminen.

Työ asianmukaisten ja kustannustehokkaitten kokoelmatilojen järjestämiseksi kansalliskokoelmille jatkui. Geologisille kokoelmille löytyi keskitetty ratkaisu Kumpulan kampukselta, ja muutto tapahtuu vuoden 2014 aikana. Erityisesti eläintieteen yksikössä tehtiin mittavia järjestelyjä tilankäytön tehostamiseksi ja tilan vapauttamiseksi näyttelykäyttöön.

Luomuksen herbaariokokoelmien laajamittainen digitointi käynnistyi Digitariumissa, Joensuussa, 60 000 sanikkaisnäytteen erällä. Tyyppinäytteiden digitointi kasvitieteen yksikössä jatkui lisärahoitusta saaneessa Global Plants Initiative -hankkeessa. Uusi, Luomuksen ICT-tiimin toteuttama kokoelmanhallintajärjestelmä Kotka otettiin tuotantokäyttöön useassa kokoelmatiimissä.

Keväällä 2013 suomalainen lintujen rengastus täytti 100 vuotta. Luomus ja erityisesti rengastusta valtakunnallisesti koordinoiva seurantatiimi juhlisti merkkipäivää pitkin vuotta työn merkeissä: Suomen Rengastusatlaksen 1. osa ilmestyi, Luomus isännöi Euroopan rengastustoimistojen Euring-kokousta, ja rengastuksesta kerrottiin niin televisiossa kuin luonnontieteellisen museon näyttelyissä.

Luomuksen tutkijayhteisö oli jälleen tuottelias. Noin 43 henkilötyövuoden voimin syntyi 171 tieteellistä julkaisua. Erityisen ansiokasta oli, että korkeimmalle arvostetuilla foorumeilla ilmestyneiden julkaisujen määrä kasvoi edellisvuodesta yli 40 %. Täydentävän tutkimusrahoituksen hakemisessa oltiin myös entistä aktiivisempia, ja arvokkaita tuloksia saavutettiin sekä kotimaisen että EU-rahoituksen hauissa.

Luonnontieteellisen museon kävijämäärä ilahduttavasti jopa hieman nousi edellisvuoden ennestään huomattavan korkeasta luvusta 153 766 henkilöön. Tämä johtui osaltaan näyttelystä Vampyyrin varjostamat – lepakoiden salainen maailma, joka oli auki koko vuoden. Kumpulan puutarhan yleisösesongin aloitti biologian opiskelijoiden perinteinen perhetapahtuma Vappushokkelo, joka vapunpäivänä houkutteli puutarhaan reilusti yli 3 000 vierasta. Luomuksen yleisötoimintaa linjattiin laatimalla ympäristökasvatuspolitiikka, jossa määritellään ja rajataan Luomuksen ympäristökasvatus, kuvataan sen tarkoitus, vahvistetaan sektorin vastuunjako Luomuksen organisaatiossa sekä tunnistetaan toiminnan kohderyhmät. Vastaava linjaava asiakirja laadittiin myös viestinnälle ja markkinoinnille.

Kesäkuussa luomuslaiset joutuivat murheekseen vastaanottamaan suruviestin pitkäaikaisen, arvostetun ja pidetyn työtoverinsa yli-intendentti Juhani Terhivuon poismenosta, vuotta ennen kuin hänen eläkepäivänsä olisivat koittaneet. Toisaalta työyhteisömme tulevaisuudenuskoa lujittivat vuoden mittaan rekrytoidut uudet työtoverit, muiden muassa uudenlaiseen kokoelmakoordinaattorin toimeen otettu Jaakko Mattila sekä sienisystematiikan intendentti Otto Miettinen ja paleontologian intendentti Björn Kröger.

Kireästä taloudesta ja kasvaneesta työtaakasta huolimatta luomuslaiset ovat innolla ja menestyksellä lähteneet toteuttamaan laitoksensa uutta kehitysvaihetta. Oli ilahduttavaa nähdä, että vuonna 2013 toteutetun kyselyn perusteella työhyvinvointi Luomuksessa on keskimääräisesti entisestään parantunut verrattuna kahden vuoden takaiseen edelliseen kyselyyn, vaikkakin kiireen tuntu ja työajan riittämättömyys ovat korostuneet. Epäilemättä yrittämisen into kiireenkin keskellä kumpuaa osaamisesta ja sitoutumisesta pidettyyn työpaikkaan. Haluankin lämpimästi kiittää luomuslaisia tuloksekkaasta toimintavuodesta 2013!


Leif Schulman
Johtaja