Vuosi kuvina

Tieteelle uusi massiaislaji löytyi Australiasta

Suomalaistutkija havaitsi Länsi-Australian Ningaloo-riutalta tieteelle aiemmin tuntemattoman massiaisäyriäisen sekä kirkkaan värisen lajin, joka on pysytellyt tutkijoilta piilossa jo lähemmäs parikymmentä vuotta.

Ensimmäinen Suomen lajiston uhanalaisuusindeksi

Suomen lajiston uhanalaistuminen jatkuu. Tämä käy ilmi uhanalaisuusindeksistä (Red List Index), joka on nyt laskettu ensimmäistä kertaa Suomessa. Uhanalaistuminen on voimakkainta linnuilla. Joillakin eliöryhmillä tilanne on kuitenkin onneksi parantunut.

Suosittu lepakkonäyttely keräsi kävijöitä museoon

Luonnontieteellisessä museossa vuoden 2012 lopulla avattu vaihtuva näyttely, Vampyyrin varjostamat – lepakoiden salainen maailma, osoittautui hyvin suosituksi kävijöiden keskuudessa.

Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma (PUTTE)

PUTTE-ohjelman tavoitteena on lisätä tieteellisesti korkeatasoista metsiensuojelua ja uhanalaisuusarviointeja tukevaa lajistotutkimusta selvittämällä puutteellisesti tunnettujen eliöryhmien lajistoa, levinneisyyttä, runsautta ja elinympäristövaatimuksia. Kesän 2013 aikana Luomus ja Suomen ympäristökeskus julkaisivat juttusarjan puutteellisesti tunnetuista metsälajeista.

Satellittisääksien avulla tietoa muuttoreiteistä

Luomuksen, Sääksisäätiön ja UPM:n satelliittiseuranta jatkui. Tällä kertaa lähetin selässään lensi Ilmari.

Museorakennus 100 vuotta

Luonnontieteellinen museo on toiminut tutulla paikallaan jo vuodesta 1923. Itse museorakennus on vielä sitäkin vanhempi – syksyllä 2013 rakennuksen 100-vuotista historiaa juhlistettiin avointen ovien päivällä.

Euroopan peltolinnusto voimakkaasti taantunut

Euroopan peltolinnusto on taantunut noin puoleen viimeisen 30 vuoden aikana, ja taantuminen on jatkunut 2000-luvulla. Vuonna 2013 julkaistut tulokset perustuvat 27 Euroopan maan linnustonseuranta-aineistoon.

Opi tuntemaan sienet

Sieniin ja jäkäliin tutustuttiin jälleen Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan perinteisessä syystapahtumassa.

Näsiä kukki marraskuussa

Lämmin marraskuu sai näsiänkin kukkimaan Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa.