Resurssien kehitys

Henkilöstö

Luomuksen henkilötyövuosien määrä jatkoi laskuaan vuonna 2013. Vuoden 2013 aikana henkilötyövuosia kertyi yhteensä 146, 5, mikä on 3,5 htv vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuoden 2013 aikana Luomuksen pitkäaikainen yli-intendentti Juhani Terhivuo menehtyi, hänen työurastaan kerrotaan enemmän omalla sivullaan.

Luomuksesta eläköityi seurantatiimissä ja Rengastustoimistossa lähes 40 vuotta työskennellyt museomestari Jarmo Ruoho, jonka paikalla aloitti Petteri Lehikoinen. Asiakaspalvelutiimi sai vahvistusta asiakaspalvelukoordinaattoriksi valitusta Tuula-Maija Rosenqvistista. ICT-tiimiin kuuluva tietotekniikka-asiantuntija Esko Piirainen ja puutarhatiimissä työskennellyt puutarhuri Anneli Vaniala vakinaistettiin.

Talouskatsaus

Vuonna 2013 Luomuksen toimintamenoja jouduttiin kiristämään voimakkaasti. Kuuri puri ja vuoden loppuun mennessä talous oli kutakuinkin tasapainossa.

TAULUKKO 10. Luomuksen tulot vuonna 2013.

Luomuksen tulot vuonna 2013
Varsinainen perusrahoitus
6 500 534
Yliopiston omat varat
59 000
Tutkijakoulut
89 000
Valtakunnalliset ja yliopistolliset tehtävät
2 500 000
Sisäiset tuotot
104 420
Täydentävän rahoituksen tuotot
2 992 103
YHTEENSÄ
12 245 057

TAULUKKO 11. Luomuksen menot vuonna 2013.

Luomuksen menot vuonna 2013
Henkilöstökulut
5 037 016
Tilat
3 698 369
Aineet ja tarvikkeet
115 986
Koneet ja laitteet
119 424
Ostopalvelut
312 093
Täydentävän rahoituksen menot
2 681 933
YHTEENSÄ
11 944 821

TAULUKKO 12. Täydentävä rahoitus vuonna 2013.

Täydentävä rahoitus vuonna 2013
Suomen Akatemia
631 970
Tekes
-
EU-rahoitus
172 004
Liiketoiminnan tuotot
999 907
Muu
895 723
YHTEENSÄ
2 699 604