Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on viime vuosina noussut yliopistojen kolmanneksi päätehtäväksi opetuksen ja tutkimuksen rinnalle. Monipuolinen ympäristökasvatustyö ja kannustaminen elinikäiseen oppimiseen ovat jo kauan olleet olennainen osa Luomuksen toimintaa.

Erilaiset opastukset ja teematapahtumat yhdistettynä ammattimaisesti toteutettuihin näyttelyihin ja monimuotoisiin puutarhoihin takaavat, että Luomus tarjoaa kävijöilleen tuoreimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa luontotietoa ja esittelee ajankohtaisia tutkimusteemoja.

Luomuksen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ohjausryhmä (YVVOR) saavutti vuonna 2013 kaksi merkittävää tavoitetta: ympäristökasvatus- ja viestintä- ja markkinointipolitiikat valmistuivat. Politiikat linjaavat valtaosaa Luomuksen 3. tehtävästä eli asiantuntijatoiminnasta.

Jo edellisvuonna alkanut Luomuksen visuaalisen ilmeen uudistus yhteistyössä mainostoimisto Taivaan kanssa jatkui edelleen vuonna 2013. Vuoden aikana uusi ilme siirrettiin asteittain Luomuksen ulkoiseen viestintään.

Luomuksen uusien nettisivujen valmistelu eteni läpi vuoden. Sivujen julkaisu häämötti heti seuraavan vuoden alussa.