Yleisökohteet

Luomuksella on Helsingissä neljä yleisökohdetta: Luonnontieteellinen museo, Kaisaniemen ja Kumpulan kasvitieteelliset puutarhat sekä Mineraalikabinetti. Yleisökohteiden yli 200 000 kävijää vuodessa kertovat laajasta kontaktipinnasta suureen yleisöön ja moniin muihin sidosryhmiin. Yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen panostettiin erityisesti vuoden 2013 aikana esittelemällä yleisökohteissa entistä enemmän Luomuksen omaa tutkimusta.

Vuoden 2013 vaihtuvana näyttelynä Luonnontieteellisessä museossa nähtiin lepakoiden elämää esittelevä näyttely, Vampyyrin varjostamat – lepakoiden salainen maailma. Suositussa näyttelyssä esiteltiin lepakoiden biologiaa ja tutkimusta sekä lepakoiden ja ihmisten monisyistä suhdetta eri kulttuurien uskomusten ja myyttien avulla.

Kaisaniemen ulkopuutarhassa aloitettiin kesällä 2013 mittava uudistushanke, jonka tavoitteena on järjestää puutarhan systemaattinen osasto kasvien evoluutiohistoriaa ja sukulaisuussuhteita havainnollistavaksi monimuotoisuuspuuksi. Uudistuksen odotetaan valmistuvan vuoden 2015 aikana.

Kävijämäärät

Vuonna 2008 valmistuneen peruskorjauksen jälkeen Luonnontieteellinen museo on ollut vuosittain kävijämäärältään Suomen kolmanneksi suosituin yksittäinen museokohde.

Vuonna 2013 Luonnontieteellisessä museossa kävi runsaat 153 700 vierailijaa, Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneissa yli 24 000 ja Kumpulan ulkopuutarhassa noin 11 000 kävijää ja Mineraalikabinetissa noin 11 800 kävijää (Taulukko 7).

Niin Luonnontieteellisen museon kuin Kumpulan ulkopuutarhankin kävijämäärissä tapahtui nousua edellisvuoteen verrattuna. Kaisaniemen kävijämäärä tippui hieman edellisvuoden yli 31 000 henkilöstä. Lasku johtui todennäköisesti remontin käynnistymisestä.

TAULUKKO 7. Luomuksen yleisökohteiden kävijämäärät vuosina 2009–2013 ja yhteismäärät viiden viime vuoden aikana.

Luomuksen kävijämäärät
2009
2010
2011
2012
2013
Yhteensä
Luonnontieteellinen museo
160 000
152 000
151 586
152 264
153 766
769 616
Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha
62 000
55 000
50 000
31 030*
 24 226
222 256
Kumpulan kasvitieteellinen puutarha
25 000
10 000
7 362
10 500
11 000
63 862
Mineraalikabinetti
5 100
9 000
7 362
13 516
11 812
46 790
YHTEENSÄ
252 100
226 000
211 586
207 310
200 804
1 083 298

*Vuodesta 2012 Kaisaniemen puutarhan kävijöiksi on laskettu ainoastaan kasvihuoneisiin saapuneet. Ulkopuutarhassa vierailee vuosittain arviolta 20 000 henkilöä.

Opastukset

Luomuksen neljässä yleisökohteessa järjestettiin vuonna 2013 yhteensä 1425 opastusta. Vuodelle asetettu tuhannen opastuksen tavoite ylittyi reilusti, mikä kielii laadukkaan ja syvällisen valistustoiminnan kasvavasta kysynnästä.

Etukäteen varattavien opastusten lisäksi vierailijoille oli tarjolla yhteensä 135 erilaista yleisölle avointa tietoiskua sekä työpajaa. Vaikka suuri osa Luomuksen ja erityisesti Luonnontieteellisen museon asiakkaista on nuoria, luonto ilmiöineen kiinnostaa kaiken ikäisiä.

Palkinnot

Kuvittaja, graafikko ja taidemaalari Seppo Polameren elämäntyö palkittiin toukokuussa 2013 Kuvittajat ry:n Kieku-palkinnolla. Palkinto myönnettiin merkittävästä tuotannosta luonto- ja eräaiheisia kuvituksia ja erityisesti Luonnontieteellisen museon dioraamojen – eli luontokokonaisuuksien – taustamaalauksista.


Taiteilija Seppo Polameri oli mukana Namibiassa, josta Luomuksen näyttelynrakentajat hakivat materiaalia Maailman luonto -näyttelyä varten.