Ajoituslaboratorio

Luomuksen ajoituslaboratorio on valtakunnallinen ajoitusmenetelmien osaamiskeskus, jonka toiminta perustuu radiohiiliajoituksille, luminesenssi-ajoituksille ja stabiili-isotooppitutki-muksille. Näiden tutkimusalojen kehittämisen ohella ajoituslaboratorion maksullinen palvelutoiminta laajentuu jatkuvasti radiohiiliajoitusten kysynnän kasvaessa.

Vuonna 2013 radiohiiliajoituksia tehtiin yhteensä 420 kappaletta (Taulukko 6). Määrä jäi alle tavoitteeksi asetetun 600 ajoituksen, koska laitteistojen ja laboratorion kehittämiseen ei ole voitu panostaa niukkenevien resurssien vuoksi.

TAULUKKO 6. Radiohiiliajoitusten lukumäärä vuosina 2009–2013.

Radiohiiliajoitukset
2009 318
2010 389
2011 331
2012 322
2013 420

Radiohiilimääritysten toimintaympäristön kehittämisessä edetään kehittämällä prosessiorganisaation Radiocarbon Analytics Finland (RACAF) näkyvyyttä ja toimintaa edelleen. Tämän kokonaisuudessaan Helsingin yliopiston (HY) alaisen organisaation kautta pyritään tuottamaan nestemäisten polttoaineiden ja savukaasujen bio-osuusmäärityksiä tulevaisuuden tarpeisiin. Uuden oman radiohiilispektrometrin hankinnan sijasta on tuettu HY:n Fysiikan laitoksen kiihdytinmassaspektrometri- laitteiston (AMS) uudistamista, jonka myötä sitä voidaan käyttää myös kaasumaisten näytteiden analysointiin.