Opetus ja koulutus

Luomuksen tutkijat ovat perinteisesti opettaneet useilla lajintuntemus- ja kenttäkursseilla sekä bio- ja ympäristötieteellisessä että maa- ja metsätieteellisessä tiedekunnassa.

Vuonna 2013 jatkettiin keskustelua bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kanssa opetuksen koordinoinnista ja sovittamisesta tiedekunnan tarjontaan. Tavoitteena on ollut yhtenäistää opetustarjontaa ja vahvistaa Luomuksen roolia alan tutkinto-opetuksessa. Nykyisessä pienenevän budjetin tilanteessa tavoitteen toteutuminen kuitenkin lykkääntyy.

Luomuksen kasvitieteelliset puutarhat palvelevat myös lukuisia toisen ja kolmannen asteen puutarha-alan opiskelijoita tarjotessaan mahdollisuuden työssäoppimisjaksojen suorittamiseen. Lisäksi Luomuksen yksiköissä työskentelee vuosittain lukuisia matkailualan, biologian, museologian ja viestinnän harjoittelijoita sekä perusasteen työelämään tutustujia (TET).

Väitöskirjat ja pro gradu -tutkielmat

Luomuksen tutkijat ohjaavat vuosittain useita pro gradu -tutkielmia ja väitöskirjoja. Vuonna 2013 ohjattavana oli yhteensä 40 väitöskirjaa ja 21 pro gradu -tutkielmaa. Vuoden aikana valmistui yhteensä kaksi väitöstyötä ja neljä pro gradu -tutkielmaa, joiden ohjaamiseen Luomuksen henkilökunta oli osallistunut. Lisäksi Luomuksen henkilökunta oli mukana tukemassa yhteensä 41 opintojaksoa.

Konservaattorikoulutus

Luomus toimii maamme ainoana organisaationa, jossa voi opiskella oppisopimuksella luonnontieteellisen alan konservaattoriksi. Koulutuksen kesto on keskimäärin kaksi vuotta ja sen aikana opiskelijat osallistuvat konservointitiimin työhön ja opiskelevat eläinten konservointia ja dioraamojen rakentamista. Vuonna 2013 Luomuksesta valmistui kolme konservaattoria.