Tehtävät

Yliopistolain (24.7.2009/558) 72§ mukaan Helsingin yliopistossa toimii Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, joka vastaa luonnontieteellisten kansalliskokoelmien säilyttämisestä, kartuttamisesta ja näytteillepanosta sekä näihin liittyvästä tutkimuksesta ja opetuksesta.

Tämän lisäksi johtosääntö määrää Luomuksen tehtäviksi:

• tehdä erityisaloihinsa liittyvää tutkimusta
• toimia laaja-alaisena ajoitusmenetelmien osaajana
• toimia alansa asiantuntijana erityisesti ympäristöhallinnon tukena
• harjoittaa luonnontieteellistä neuvonta-, valistus- ja julkaisutoimintaa
• tarjota kokoelmiaan erityisesti eläintieteen, geologian sekä kasvi- ja sienitieteen opetuksen käyttöön Helsingin yliopistossa sekä
• koordinoida Suomen luonnontieteellisten museoiden ja kasvitieteellisten puutarhojen tutkimus- ja tallennustoimintaa ja ympäristönseurantaa.