Henkilökunta

Luomuksen henkilökuntarakenne poikkeaa yliopiston tiedekuntien henkilökunnasta. Muun henkilöstön merkittävästi suurempi osuus johtuu tieteellisten kokoelmien hoitovastuusta, kasvitieteellisistä puutarhoista sekä näyttely- ja yleisövalistustoiminnasta.

TAULUKKO 14. Luomuksen henkilöstö henkilötyövuosittain vuonna 2013.

Luomuksen henkilöstö vuonna 2013
Opetus- ja tutkimushenkilöstö
45,6
4. porras
12,5
3. porras
17,3
2. porras (tutkijatohtorit)
3,7
1. porras (tohtorikoulutettavat)
8,5
Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö
3,7
Muu henkilöstö
101,2
Hallinto
5,8
ICT
10,1
Kirjasto
2,0
Opetuksen ja tutkimuksen tuki
50,1
Tekninen henkilöstö
16,6
Näyttely- ja ympäristökasvatus
6,3
Asiakaspalvelu
7,2
Viestintä
3,1
YHTEENSÄ
146,8