Kokoelmat

Luomuksen kokoelmat koostuvat eläin-, kasvi-, sieni-, kivi- ja fossiilinäytteistä. Luomus kerää ja säilyttää tieteellisiä kokoelmia ja tietoaineistoja. Sen kokoelmat ovat suuremmat kuin alansa muiden toimijoiden kokoelmat Suomessa yhteensä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada kokoelmat vietyä sähköiseen muotoon.

TAULUKKO 13. Luomuksen kokoelmat vuonna 2013.

Luomuksen kokoelmat vuonna 2013
Kasvit ja sienet
3 270 648
Eläimet
9 739 897
Geologia ja paleontologia
105 001
Yhteensä
13 115 546

Elävien kasvien kokoelma

Elävien kasvien kokoelmassa on noin 7000 kasvikantaa. Vuosittain kokoelma saattaa kasvaa tai pienetä sen mukaan hankitaanko uusia kasveja ja minkä verran vanhoja joudutaan poistamaan.