Kokoelmien kartunta

Luomuksen kokoelmat karttuvat jatkuvasti kotimaahan ja ulkomaille suuntautuvilla keräysmatkoilla. Näytteitä ja havaintoaineistoja tuottavan tutkimuksen ohella Luomuksen kokoelmat kasvavat myös näytevaihtojen ja yksittäisten harrastajien kokoelmalahjoitusten avulla.

Vuonna 2013 Luomuksen kokoelmat karttuivat yhteensä 45 255 näytteellä. Eläinnäytteitä lisättiin kokoelmiin 28 328, joista valtaosa, 23 820 kappaletta, oli hyönteisiä. Muita selkärangattomia oli 2 931ja selkärankaisia yhteensä 1 577. Uusia kasvi- ja sieninäytteitä saatiin 16 778. Näistä 5 605 oli kasveja, 2 573 sammalia ja leviä sekä 8 599 sieniä ja jäkäliä. (TAULUKKO 1)

TAULUKKO 1. Luomuksen kokoelmien kartunta ryhmittäin vuosina 2009–2013.

Kokoelmien kartunta
2009 2010 2011 2012 2013
Putkilokasvit
6 237
3 993
5 940
6 599
5 605
Sammalet ja levät
2 118
2 600
1 937
1 708
2 573
Sienet ja jäkälät
9 606
14 475
12 517
9 000
8 599
Hyönteiset
49 855
38 621
36 585
16 285
23 820
Muut selkärangattomat
9 714
11 233
3 695
3 105
2 931
Selkärankaiset
895
652
513
960
1 577
Geologiset näytteet
50
3 200
0
1
150
YHTEENSÄ
78 474
74 774
61 167
37 658
45 255

Kokoelmayksikkönä kasvikanta

Kasvitieteellisten puutarhojen elävien kasvien ja siementen kokoelmassa kokoelmayksikkönä on kasvikanta. Samasta lajista voi olla kokoelmissa useampia eri kantoja ja vastaavasti yksi kanta voi käsittää yhden yksilön tai lukuisia yksilöitä, jotka ovat peräisin samasta siemenerästä. Vaikka kokoelmat kasvavat vuosittain uusilla kasvikannoilla, kantoja myös poistuu kasvien kuollessa tai istutuslohkoja uudistettaessa. Vuosittainen kokonaiskartunta voi näin olla myös negatiivinen.

Vuonna 2013 Kaisaniemen ulkopuutarhassa oli 2855 eri kasvikantaa ja kasvihuoneissa 1317 kantaa. Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa kasvikantoja oli 2829 kappaletta. Vuoden 2013 aikana kokoelmat karttuivat yhteensä 937 kasvikannalla.