Käyttö- ja lainausaktiivisuus

Luomuksen kokoelmat palvelevat useita eri tutkimusaloja. Kokoelmanäytteiden lainaaminen mahdollistaa sen, että tutkijat voivat omissa koti-instituuteissaan tutkia koko maailman kokoelmavarantoja.

Vuonna 2013 Luomuksen kokoelmista lainattiin yhteensä 12 329 näytettä kotimaahan ja ulkomaille (Taulukko 2).

TAULUKKO 2. Uloslainattujen lainaerien ja näytteiden lukumäärä vuonna 2013.

Uloslainatut näytteet
Lainaerien lukumäärä Lainattujen näytteiden lukumäärä
Hyönteiset
56
9 787
Muut selkärangattomat
7
30
Selkärankaiset
20
208
Eläinnäytteet yhteensä
83
10 025
Putkilokasvit
7
117
Sammalet ja levät
23
889
Sienet ja jäkälät
66
1183
Kasvi- ja sieninäyttet yhteensä
96
2 189
Geologiset näytteet
5
115
KAIKKI YHTEENSÄ
363
12 329

Luomukseen tehdään vuosittain myös useita kokoelmien tutkimuskäyttöön liittyviä tutkijavierailuja, jotka osaltaan kuvaavat kokoelmien käyttöaktiivisuutta. Vuoden 2013 aikana Luomuksessa kävi yhteensä 71 ulkomaista tutkijavierasta (Taulukko 3).

TAULUKKO 3. Ulkomaisten tutkijavieraiden lukumäärä vierailuyksiköittäin vuonna 2013.

Ulkomaiset tutkijavieraat
Eläintieteen yksikkö
25
Kasvitieteen yksikkö
45
Luonnontieteiden yksikkö
1
YHTEENSÄ
71