Tunniste
Luonnontieteellisen keskusmuseon sivulle >
 
 

Korkeatasoista tutkimusta

 

Suomen lintujen levinneisyydet siirtyvät kohti pohjoista

Ennusteen mukaisesti Suomen lintulajien pesimäaikaiset levinneisyysalueet ovat siirtyneet kohti pohjoista viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana. Eteläisistä lajeista esimerkiksi sinitiainen on laajentanut levinneisyyttään voimakkaasti kohti pohjoista.
Lue lisää >

Kamppailua ilmastonmuutosta vastaan – avustettu leviäminen lajien pelastus?

Avustettu leviäminen tarkoittaa lajien tai niiden populaatioiden siirtämistä uusille alueille aiempien käydessä ilmastonmuutoksen myötä vähitellen elinkelvottomiksi. Osa tutkimusprojektista keskittyy uhanalaiseen, Suomessakin esiintyvään ruijanesikkoon, jonka selviytymistä tutkitaan erilaisissa ilmasto-oloissa.
Lue lisää >

Metsätalouden nykyiset toimet eivät turvaa liito-oravan lisääntymistä

Nykyiset ohjeet hakkuuaukeiden säästöpuista eivät riitä turvaamaan liito-oravan pesimäympäristöä. Tuore suomalaistutkimus osoittaa, että liito-oravien pesäpöntöt autioituvat lähes täysin hakkuun jälkeen. Saman alueen vastaavissa hakkaamattomissa metsissä liito-oravakanta säilyi kuitenkin ennallaan.
Lue lisää >

Suomen tunturilinnut taantuvat

Suomen tunturipaljakan ja tunturikoivikon tyyppilajit ovat taantuneet viimeisen 15 vuoden aikana. Yksittäisistä lajeista niittykirvinen ja urpiainen ovat taantuneet merkitsevästi, ja myös sinirinnan, kivitaskun ja järripeipon kannankehitys näyttää alakuloiselta.
Lue lisää >

Suomen uhanalaiset kasvit koottu yksiin kansiin

Luomuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijoiden kokoama Suomen uhanalaiset kasvit -kirja julkaistiin vuonna 2012. Kirjassa esitellään kaikki Suomen 197 uhanalaista kasvilajia, niiden uhanalaistumisen syyt ja tulevaisuuden uhkat sekä pohditaan keinoja lajien säilyttämiseksi.
Lue lisää >

Lisää tutkimuksia


Uhanalainen kärpänen löytyi Suomesta lähes sadan vuoden hiljaisuuden jälkeen >

Basalttijahdissa savannilla – geologit Mosambikissa >

Rusomuurarimehiläinen leviää Etelä-Suomessa >
Japanilainen luurankokatka lähestyy Itämerta >
Mehiläishaukkojen satelliittiseuranta paljasti uuden muuttoreitin >
Harvinainen loisnummimuurahainen löytyi uudelleen Suomesta >
Pelätty metsätuholainen kolkuttelee Suomen rajoja >

Kosteikkojen vesilinnut vähenevät >

Ilmastonmuutos voi heikentää kanahaukan pesintämenestystä >

Sokea mato juoksee lujaa – sokeuden evoluutio juoksujalkaisilla >