Tunniste
Luonnontieteellisen keskusmuseon sivulle >
 
 

Tutkimus ja opetus

 

Luomuksessa tehtävä tutkimus keskittyy ensisijaisesti eliöiden systematiikkaan ja eliömaantieteeseen, maapallon kehityksen geologiaan sekä biologisiin seuranta-aineistoihin ja ajoitusmenetelmiin perustuvaan tutkimukseen. Kokoelmiin ja seuranta-aineistoihin perustuva tutkimusprofiili on ainutlaatuinen Helsingin yliopistossa ja koko maassa.

Viime vuosina Luomus on vahvistanut osallistumistaan ilmastonmuutostutkimukseen. Keskeisiä uusia avauksia tällä saralla ovat olleet viherkattoja koskevan tutkimusryhmän perustaminen; kasvien avustettua leviämistä tutkivan monitieteisen ryhmän toiminnan alkaminen sekä ajoitusmenetelmiä hyödyntävän, Suomen Akatemian rahoittaman, ilmastohistoriaa tutkivan hankkeen käynnistyminen. Lisäksi muun muassa lintujen seuranta-aineistoja on hyödynnetty täydentävällä rahoituksella toteutetuissa tutkimuksissa, joissa tarkastellaan eliöiden reaktioita muuttuvaan ilmastoon.

Vuonna 2012 Luomuksen koordinoima ESCAPE-projekti (Ex-Situ Conservation of Finnish Native Plant Species) sai hankerahoituksen EU:n Life+ -ohjelmasta uhanalaisten luonnonvaraisten kasvien siemenpankkitoiminnan aloittamiseksi maassamme. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin kaksi miljoonaa euroa ja se kestää viisi vuotta. Lopputuloksena on muun muassa Suomen uhanalaisten luonnonkasvien geenipankki, jonka siemensäilö sijoittuu Kumpulan kasvitieteelliseen puutarhaan ja syväjäädytetyt kasvisolukot Oulun yliopiston kasvitieteelliseen puutarhaan.

Luomuksen tutkimus- ja opetusohjausryhmän (TOOR) tehtävänä on kehittää tutkimustoimintaa pitkäjänteisesti koko laitoksen näkökulmasta. TOOR osallistui laitoksen toimintaohjelman 2013–16 valmisteluun linjaamalla tutkimuksen kehittämiskohteita ja -toimenpiteitä.