Tunniste
Luonnontieteellisen keskusmuseon sivulle >
 
 

Resurssien kehitys

 

Henkilöstö

Luomuksen henkilötyövuosien määrä kääntyi laskuun vuonna 2012. Vähennystä tuli erityisesti budjettirahoituksella työskentelevien määrään. Budjetti-
rahoituksella työskenteleviä oli 106 htv. Vuonna 2011 vastaava luku oli 109 htv. Täydentävällä rahoituksella tehtiin 44 henkilötyövuotta; vuonna 2011 vastaava luku oli 46.

Luomuksesta eläkkeelle jäivät vahtimestari Else-Maj Ehas asiakaspalvelutiimistä, intendentti Anneli Uutela Geologian tiimistä, osastosihteeri Anja Ouvinen hallintotiimistä, museomestari Pekka Puhjo seurantatiimistä ja yli-intendentti Harri Harmaja sienitiimistä.

Eläintiimiin palkattiin intendentiksi Pedro Cardoso ja osa-aikaiseksi intendentiksi Voitto Haukisalmi. Kasvitieteen yksikköön puutarhatiimin ylipuutarhuriksi palkattiin Pertti Pehkonen. Vuonna 2012 työt aloitti Luomuksessa myös Jere Kahanpää (Juho Paukkusen sijaisena), Neil Bell akatemiatutkijana, Otto Miettinen Marie Curie -rahoituksella ja Mari Miranto museomestarina EU Life+ ESCAPE-projektissa. Tohtorikoulutettavina aloittivat Elina Lehtonen, Maria Hällfors, Elina Vaara ja Aino Tuomola. Museomestareina kasvitieteen yksikössä täydentävällä rahoituksella (GPI-projektissa) aloittivat tai jatkoivat Saara Velmala, Ari Taponen, Sanna Laine ja Jaana Haapala.

Vuonna 2012 Luomus tuki henkilökunnan Unisportin liikuntakortin hankintaa ja jatkoi sählyvuoron ylläpitoa.

Talouskatsaus

Vuonna 2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö pienensi Luomuksen valtakunnallisten tehtävien perusteella saaman rahoituksen noin kolmesta miljoonasta eurosta 2,5 miljoonaan euroon. Tämä yhdistettynä Helsingin yliopiston yleiseen säästöön (-4 % budjettikehyksestä) on ajanut Luomuksen taloudellisesti ahtaalle.

TAULUKKO 10. Luomukset tulot vuonna 2012.

Luomuksen tulot vuonna 2012
Varsinainen perusrahoitus
6 353 772
Yliopiston omat varat
64 100
Tutkijakoulut
89 640
Valtakunnalliset ja yliopistolliset tehtävät
2 800 000
Sisäiset tuotot
95 160
Täydentävän rahoituksen tuotot
2 525 865
YHTEENSÄ
11 928 537


TAULUKKO 11. Luomuksen menot vuonna 2012.

Luomuksen menot vuonna 2012
Henkilöstökulut
5 304 966
Tilat
3 732 090
Aineet
177 264
Koneet
165 928
Ostopalvelut
433 730
Täydentävän rahoituksen menot
2 248 598
YHTEENSÄ
12 062 576


TAULUKKO 12. Täydentävä rahoitus vuonna 2012.

Täydentävä rahoitus vuonna 2012
Suomen Akatemia
516 608
Tekes
36 971
EU-rahoitus
131 985
Liiketoiminnan tuotot
1 051 815
Muu
695 556
YHTEENSÄ
2 432 935