Tunniste
Luonnontieteellisen keskusmuseon sivulle >
 
 

Johtajan katsaus

 

Luomuksen vuosi 2012 oli kaksijakoinen: yhtäältä koko henkilöstön voimin valmisteltiin kunnianhimoista tavoiteohjelmaa seuraavalle nelivuotiskaudelle, toisaalta vuoteen osui raskas budjettirahoituksen leikkaus ja siitä seurannut sopeutustoimien valmistelu, mikä oli melkoisessa ristiriidassa kehitystavoitteiden kanssa. Perusrahoituksen kääntyminen laskuun vuodelle 2013 vaikeuttaa jo ydintehtävienkin hoitamista ja aiheuttaa erityistä huolta kehittämismahdollisuuksista.

Samanaikaisesti Luomuksen henkilökunta kuitenkin menestyi hienosti hankehakemuksillaan. Kasvitieteen yksikön johtajan Marko Hyvärisen johdolla saatiin EU:n Life-rahastosta merkittävä rahoitus, jonka tuella käynnistettiin suomalaisten luonnonkasvien etäsuojeluhanke ESCAPE. Siinä muun muassa päästään toteuttamaan luonnonkasvien siemenpankki – Luomuksen pitkäaikainen strateginen tavoite. Siemenpankki on kansainvälistä kehitystä seuraava uusi avaus Luomuksen kokoelmatoiminnassa. Se tulee tarjoamaan paitsi turvasäilön paikallisen sukupuuton uhkaamille kasveille, myös korvaamattoman arvokasta materiaalia erityisesti suojelubiologiselle tutkimukselle.

Vuoden 2012 merkittävin uusi tutkimushanke Luomuksessa oli dosentti Susanna Lehvävirran johtama ”Avustettu leviäminen ilmastonmuutokseen sopeutumisessa – mahdollisuudet ja rajat”, joka sai rahoituksen Suomen Akatemialta. Nelivuotisessa hankkeessa kehitetään leviämisessään mahdollisesti avustettavien lajien valinnan biologisia kriteereitä ja analysoidaan samalla tätä uutta suojelumenetelmää lain ja säädösten sekä etiikan näkökulmista.

Luomuksen tutkijayhteisö rikastui kahdella eläintieteen intendentillä, Voitto Haukisalmella sekä portugalilaisella Pedro Cardosolla. Varpu Vahtera sai Helsingin yliopiston kolmivuotisen tutkijatohtorirahoituksen ja asettui eläintieteen yksikköön tutkimaan tuhatjalkaisten evoluutiota ja eliömaantiedettä. Taloon saatiin myös ennätykselliset kolme nelivuotista tohtoriopiskelijan tointa, kun Aino Tuomola ja Maria Hällfors valittiin LUOVA-tutkijakouluun ja Elina Lehtonen geologian valtakunnalliseen tohtoriohjelmaan.

Luomuksen tavoite saattaa lajeja koskevaa tietoa aiempaa paremmin tiedeyhteisön, viranomaisten ja kansalaisten käyttöön sai tärkeää tukea, kun ympäristöministeriön kokoon kutsumassa seminaarissa päätettiin perustaa Suomen lajitietokeskus ja valtuutettiin Luomus toimimaan hankkeen kotipesänä. Toteutuakseen tämä tietoinfrastruktuuri vaatii kuitenkin vielä erillisrahoituksen, jonka hankkiminen vasta käynnistyi vuoden 2012 lopulla.

Luomus näkyi suurelle yleisölle erityisesti avaamalla Luonnontieteellisen museon uuden vaihtuvan näyttelyn Vampyyrin varjostamat – lepakoiden salainen maailma, joka sai innostuneen vastaanoton. Sama on sanottava yleisöltä tavallisesti suljetun kasvimuseon neljästä avointen ovien päivästä, jotka vetivät yhteensä yli 4 600 kävijää! Myös vuoden aikana lähteneet 35 mediatiedotetta Luomuksen kokoelmista ja tutkimuksesta saivat runsaasti näkyvyyttä. Kaiken kaikkiaan Luomukselle kertyi oman seurannan mukaan 326 mediaosumaa, joista eksoottisin oli BBC:n Discovery-kanava.

Luomuslaisia lämmittänyt kiitos tehdylle työlle oli Suomen luonnonsuojeluliiton Luomukselle myöntämä vuoden 2012 ympäristöpalkinto. Se myönnettiin "Suomen luonnon monimuotoisuustiedon luomisesta ja ylläpitämisestä sekä tieteellisten kokoelmien onnistuneesta avaamisesta suurelle yleisölle".

Taloudellisesti vaikeinakin aikoina uskoa tulevaisuuteen luo ammattitaitoinen ja antaumuksella työskentelveä henkilöstö. Kova työ ja peräänantamaton yrittäminen palkitaan ennen pitkää. Kiitän lämpimästi kaikkia parhaansa yrittäneitä luomuslaisia toimintavuodesta 2012!


Leif Schulman
Johtaja