Tunniste
Luonnontieteellisen keskusmuseon sivulle >
 
 

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

 

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on viime vuosina noussut yliopistojen kolmanneksi päätehtäväksi opetuksen ja tutkimuksen rinnalle. Monipuolinen ympäristökasva-tustyö ja kannustaminen elinikäiseen oppimiseen ovat jo kauan olleet olennainen osa Luomuksen toimintaa.

Erilaiset opastukset ja teematapahtumat yhdistettynä ammattimaisesti toteutettuihin näyttelyihin ja monimuotoisiin puutarhoihin takaavat, että Luomus tarjoaa kävijöilleen tuoreimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa luontotietoa ja esittelee ajankohtaisia tutkimusteemoja.

Vuonna 2011 Luomukseen perustettiin kolmen aiemman ohjausryhmän rinnalle yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ohjausryhmä (YVVOR), joka keskittyy Luomuksen yhteiskunnallisen merkityksen suunnitelmalliseen lisäämiseen.

Jo edellisvuonna alkanut Luomuksen visuaalisen ilmeen uudistus yhteistyössä mainostoimisto Taivaan kanssa jatkui vielä vuonna 2012. Kehittämistyötä ei aivan saatu päätökseen, vaan ilmeen käyttöönotto jatkuu edelleen vuonna 2013.