Tunniste
Luonnontieteellisen keskusmuseon sivulle >
 
 

Kokoelmat

 

Luomuksen kokoelmat koostuvat eläin-,
kasvi
-, sieni-, kivi- ja fossiilinäytteistä, minkä lisäksi Luomus kerää ja säilyttää useita erilaisia tietoaineistoja. Luomuksen kokoelmat kattavat yli puolet kaikista Suomen luonnontieteellisistä kokoelmista ja ovat siten merkittävä aineisto sekä kotimaisille että kansainvälisille toimijoille.

Kokoelmia ja havaintoaineistoja käytetään Helsingin yliopiston eläintieteen, geologian sekä kasvi- ja sienitieteen alojen tutkimuksessa, minkä lisäksi niitä hyödynnetään myös monilla muilla tutkimusaloilla sekä opetuksen ja tieteen popularisoinnin tukena.

Luomuksen kokoelmat sisältävät yli 13 miljoonaa näytettä ja useita tuhansia eläviä kasvikantoja. Kokoelmien merkitys kasvaa koko ajan, sillä ne ovat luonnon monimuotoisuuden muisti. Luomuksen neljä yleisökohdetta palvelevat uusimpien tutkimustulosten ja kokoelmien sisällön tulkitsemista kansalaisille.

Aineistojen käytettävyyden parantamiseksi Luomus on edelleen panostanut vuonna 2007 alkaneeseen kokoelmien digitointiin, jonka tavoitteena on saada tähän asti digitoimattomat kokoelmat tietojärjestelmiin.