Vilurahtusammal liitettiin Suomen eliöstöön

Kirjahanke paljasti uusia sammallajeja

Sammalilla on Suomen luonnossa tärkeä sija, mutta monet niistä tunnetaan heikosti. Erityisen haastavia tutkittavia ovat pienet, esimerkiksi lahopuulla kasvavat maksasammalet. Kesällä 2013 julkaistu teos tuo hivenen lisätietoa valottamalla kolmen maksasammalsuvun lajintuntemusta ja määrittämistä.

Suomen ympäristökeskuksen julkaisema teos ”Suomen puutteellisesti tunnetut maksasammalsuvut: siiransammalet Nardia, rahtusammalet Cephaloziella ja pihtisammalet Cephalozia” soveltuu niin alan ammattilaisille kuin harrastajillekin. Julkaisussa esitetään helppolukuiset ja havainnolliset määrityskaavat näille huonosti tunnetuille lajeille.

– Eräänä tärkeänä tavoitteenamme oli lisätä sammaliin kohdistuvaa mielenkiintoa ja madaltaa kynnystä niihin perehtymisessä, kertoo kirjahanketta vetänyt intendentti Sanna Laaka-Lindberg Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta.

Kolme uutta sammallajia

Hankkeen myötä tutkijat löysivät kolme sammallajia, joiden ei aiemmin ole tiedetty elävän Suomessa. Lajit ovat vesisiiransammal Nardia compressa, vilurahtusammal Cephaloziella arctogena ja vuorirahtusammal C. grimsulana.

Rahtusammalet ovat vähän alle tai yli sentin mittaisia ja elävät karuissa oloissa, kuten paljaalla hiekkamaalla tai kiven pinnalla. Siiransammalet puolestaan kasvavat hiekka- tai savimaalla lukuun ottamatta nyt Suomesta ensi kertaa löydettyä vesisiiransammalta, joka elää puroissa ja järvissä kosteilla kivillä – toisinaan jopa vedenalaisena.

Sammalkirja on osa PUTTE-tutkimusohjelmaa

Suomen puutteellisesti tunnettuja maksasammalia esittelevä julkaisu on tuotettu osana ympäristöministeriön rahoittamaa Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelmaa (PUTTE). Kirjan julkaisemiseen osallistuivat Suomen ympäristökeskuksen lisäksi Luomuksen kasvitieteen yksikkö, Suomen uhanalaisten sammalten suojelutyöryhmä ja Lammin biologinen asema.

Suomen ympäristö -sarjan (7/2013) julkaisu “Suomen puutteellisesti tunnetut maksasammalsuvut: siiransammalet Nardia, rahtusammalet Cephaloziella ja pihtisammalet Cephalozia (Riitta Ryömä, Anna Olden, Xiaolan He ja Sanna Laaka-Lindberg) on ladattavissa osoitteessa http://hdl.handle.net/10138/39579 ja myynnissä Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa sekä Lammin biologisella asemalla. Hinta 10 €.


Vuorirahtusammal on Suomesta uutena PUTTE-hankkeen myötä löytynyt laji. Se kasvaa paahteisilla avoimilla tunturien lailla, missä tummat suojapigmentit värjäävät pikkuruisen sammalen lähes mustaksi. Kuva on 16x suurennos.