Uudet politiikat

Osana laatutyötä ja tavoitteellista strategista kehittämistä Luomus laatii toimintasektoreitaan linjaavia ja ohjaavia asiakirjoja, politiikkoja. Ne määrittelevät Luomuksen toimintaa ja toimintatapoja vastaamalla kysymyksiin mikä, miksi, mitä, kuka ja kenelle. Vuonna 2o13 valmistui ensin ympäristökasvatuspolitiikka ja aivan vuoden lopussa viestintä- ja markkinointipolitiikka.

Politiikat muodostavat perustan tavoiteohjelmille ja toimintasuunnitelmille, jotka antavat vastauksia kysymyksiin miten ja minkälaisin tavoittein. Politiikat eivät ole tiettyyn aikajänteeseen sidottuja, toisin kuin tavoiteohjelmat. Politiikat ovat dynaamisia ja niitä päivitetään tarvittaessa.

Luomuksella on kolme ydintoimintoa: (1) tieteellinen kokoelmanhoito, (2) tutkimus ja (3) asiantuntijatoiminta. Jälkimmäiseen kuuluu useita osatoimintoja, kuten asiantuntijuus hallinnossa ja mediassa, tiedettä popularisoivat julkaisut sekä näyttelyt oheistoimintoineen, joissa kaikissa korostuu yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

Ympäristökasvatus- ja viestintä- ja markinointipolitiikat linjaavat merkittävää osaa Luomuksen asiantuntijatoiminnasta. Politiikat tullaan julkaisemaan vuonna 2014 Luomuksen omassa sarjassa.