Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on viime vuosina noussut yliopistojen kolmanneksi päätehtäväksi opetuksen ja tutkimuksen rinnalle. Monipuolinen ympäristökasvatustyö ja kannustaminen elinikäiseen oppimiseen ovat jo kauan olleet olennainen osa Luomuksen toimintaa.

Luomuksen yhteiskunnallista vuorovaikutusta linjaa ja määrittelee vuonna 2011 perustettu yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ohjausryhmä (YVVOR). Erilaiset opastukset ja teematapahtumat yhdistettynä ammattimaisesti toteutettuihin näyttelyihin ja monimuotoisiin puutarhoihin takaavat, että Luomus tarjoaa kävijöilleen tuoreimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa luontotietoa ja esittelee ajankohtaisia tutkimusteemoja.