Resurssien kehitys

Henkilöstö

Vuonna 2015 Luomuksen henkilötyövuosien määrä oli 153, kun vuonna 2016 määrä laski 141:een. Syynä henkilötyövuosien määrän vähenemiselle olivat yliopiston rahoitusleikkaukset. Vuonna 2014 henkilötyövuosien määrä oli 146.

Vuoden 2015 aikana Luomuksesta eläköityivät pitkän uran Luomuksessa tehneet seurantatiimin toimistosihteeri Pirjo Hätönen Eläintieteen yksiköstä sekä puutarhateknikko Martti Koponen Kasvitieteen yksikön puutarhatiimistä. Vuonna 2016 eläkkeelle jäivät edeltävien tavoin pitkän uran museossa tehneet eläinkuntatiimin professori Olof Biström Eläintieteen yksiköstä sekä kirjastosihteeri Sirkka Sällinen Kasvitieteen yksiköstä.

Vuoden 2015 aikana Kasvitieteen yksikön puutarhatiimiin Martti Koposen työtehtäviä täyttämään palkattiin puutarhatyöntekijä Karoliina Harvikka ja tiimi sai täydennystä myös puutarhuri Christina Fredrikssonista. Lisäksi vuonna 2015 Kasvitieteen yksikön ESCAPE-projektiin vakinaistettiin projektikoordinaattoriksi Sanna Laaka-Lindberg ja kasvitiimiin palkattiin museomestariksi Pirkko Piirainen. Yleisen yksikön ICT-tiimiin vakinaistettiin tietotekniikkasuunnittelijaksi Eija-Leena Laiho ja yleisöpalvelutiimiin Mikko Pajukallio asiakasneuvojaksi. Luonnontieteiden yksikön ajoitustiimiin puolestaan palkattiin intendentti Laura Arppe ja Eläintieteen yksikköön museomestariksi hyönteistiimiin Anne Koivunen. Vuonna 2016 Luomuksen Yleisen yksikön yleisöpalvelutiimiin palkattiin asiakasneuvojaksi Eija Tuomi.

Talouskatsaus

Valtiontalouden säästöjen nimissä tehdyt leikkaukset yliopistojen rahoitukseen pienensivät Luomuksen budjettia huomattavasti vuodelle 2016. Liiketoiminnan, erityisesti pääsylippujen myynnin, tuottojen tuntuva kasvu kompensoi perusrahoituksen leikkauksia hieman, mutta talouden kokonaistilanne heikkeni silti selvästi.

TAULUKKO 11. Luomuksen tulot vuosina 2014–2016.

Luomuksen tulot
2014
2015
2016
Varsinainen perusrahoitus
6 693 749
6 570 210
5 316 640
Yliopiston omat varat
4 000
590 590
250 000
Tutkijakoulut
111 600
94 500
-*
Valtakunnalliset ja yliopistolliset tehtävät
2 570 000
2 608 000
2 503 680
Sisäiset tuotot
120 907
2 480
-*
Täydentävän rahoituksen tuotot
2 733 756
3 678 850
3 724 775
YHTEENSÄ
12 234 012
13 544 630
11 795 095

* Vuoden 2015 jälkeen tutkijakoulujen ja sisäisten tuottojen tuloja ei ole enää eritelty yliopiston kirjanpidossa.

TAULUKKO 12. Luomuksen menot vuosina 2014–2016.

Luomuksen menot vuonna 2014
2014
2015
2016
Henkilöstökulut
5 358 286
5 960 916
4 415 727
Tilat
3 378 457
3 700 289
3 860 728
Aineet ja tarvikkeet
163 962
241 478
109 839
Koneet ja laitteet
144 265
198 846
66 934
Poistot
-
88 552
110 146
Ostopalvelut
258 200
198 452
113 099
Matkat
-
86 548
33 378
Muut kulut
-
56487
52 689
Yleiskustannukset
-
- 377 960
- 425 595
Täydentävän rahoituksen menot
2 719 686
3 642 300
3 519 355
YHTEENSÄ
12 022 856
13 795 908
11 856 300

TAULUKKO 13. Täydentävä rahoitus vuosina 2014–2016.

Täydentävä rahoitus vuonna 2014
2014
2015
2016
Suomen Akatemia
650 013
701 780
541 190
EU-rahoitus
289 792
292 900
338 960
Liiketoiminnan tuotot
1 054 438
1 244 300
1 437 600
Muu
739 513
1 439 870
1 403 025
YHTEENSÄ
2 733 756
3 678 850
3 724 775