Tutkimus ja opetus

Luomuksessa tehtävä tutkimus keskittyy ensisijaisesti eliöiden systematiikkaan ja eliömaantieteeseen, maapallon kehityksen geologiaan sekä biologisiin seuranta-aineistoihin ja ajoitusmenetelmiin perustuvaan tutkimukseen. Luomuksen tutkimusprofiili on ainutlaatuinen Helsingin yliopistossa ja koko maassa.

Viime vuosina Luomus on vahvistanut osallistumistaan ilmastonmuutostutkimukseen. Lintujen seuranta-aineistoja on hyödynnetty monipuolisesti tutkimuksissa, joissa tarkastellaan eliöiden reaktioita muuttuvaan ilmastoon. Keskeisiä uusia avauksia ovat olleet viherkattoja koskeva tutkimus, kasvien avustetun leviämisen tutkimus sekä ajoitusmenetelmiä hyödyntävä, ilmastohistoriaa koskeva tutkimus.

Luomuksen koordinoima ESCAPE-hanke (Ex-Situ Conservation of Finnish Native Plant Species) on jatkanut toimintaansa vuonna 2012 EU:n Life+ -ohjelmasta saamansa hankerahoituksen turvin. Hankkeessa kehitetään muun muassa Suomen uhanalaisten luonnonkasvien geenipankkia, jonka siemensäilö on sijoitettu Kumpulan kasvitieteelliseen puutarhaan ja syväjäädytetyt kasvisolukot Oulun yliopiston kasvitieteelliseen puutarhaan. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin kaksi miljoonaa euroa ja se kestää viisi vuotta.

Luomuksessa toimii oma tutkimus- ja opetusohjausryhmä (TOOR), jonka tehtävänä on kehittää tutkimustoimintaa pitkäjänteisesti koko laitoksen näkökulmasta.