Tunniste
Luonnontieteellisen keskusmuseon sivulle >
 
 

Viides ulottuvuus - viherkatot osaksi kaupunkia

 

Maailman metropolien nouseva trendi on urban retrofitting – kaupunkien kehittäminen kestävämpään suuntaan. Siinä urbaanin tilan käyttö ja ekosysteemipalvelujen hyödyntäminen ovat avainasemassa.

Luomuksen tutkijoiden ja Helsingin yliopiston kaupunkiekologian tutkimusryhmän Viides ulottuvuus -hankkeen tavoitteena löytää parhaita mahdollisia viherkattoratkaisuja suomalaisiin olosuhteisiin. Hanke perustuu dynaamiselle, verkostoituneelle toiminnalle, joka osallistaa laajan joukon toimijoita niin tutkimuslaitoksissa, kaupungeissa kuin alan yrityksissä.

Viherkatot eli elävällä kasvillisuudella peitetyt rakennusten katot ovat maailmalla nopeasti yleistyvä keino kustannustehokkaasti hallita ja vähentää kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamia ympäristöhaittoja, kuten lämpösaarekeilmiötä (heat island effect), ilman ja vesien saastumista, tulvavesipulsseja, helleaaltoja ja meluisuutta.

Viherkatot tarjoavat mahdollisuuden tasoittaa ääreviä sääilmiöitä, sillä kasvillisuuden tiedetään pidättävän vettä ja viilentävän ympäristöä. Ilmaston on viime aikoina havaittu muuttuvan jopa nopeammin kuin tuoreimmassa hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) raportissa ennustettiin. Monissa suurkaupungeissa on yhtenä vastatoimena asetettu tavoitteeksi lisätä kasvitettua kattopintaa radikaalisti, mutta Suomessa keskustelu viherkattojen eduista ja ongelmista on toistaiseksi ollut varsin vähäistä. Kaupungistuminen etenee vääjäämättä kaikkialla maailmassa, joten kaupunkiolosuhteiden tutkiminen on yhä tärkeämpää, ja toimivien ratkaisujen löytäminen monitahoisiin ympäristöongelmiin yhä akuutimpaa.

Niin sanottua viidettä julkisivua eli kattomaisemaa voidaan viherrakentamisen avulla kehittää myös esteettisesti miellyttävämmäksi, mikä lisää kaupunkiasukkaiden viihtyvyyttä ja elinympäristön laatua.

Viides ulottuvuus -hanke oli näkyvästi mukana World Design Capital Helsinki 2012 -tapahtumissa, esimerkiksi Tiedekulmassa järjestetyissä tietoiskuissa.