Tunniste
Luonnontieteellisen keskusmuseon sivulle >
 
 

Luomuksesta lajitietokeskuksen kotipesä

 

Suomeen on päätetty perustaa koko maan kattava yhtenäinen lajitietokeskus, joka kerää yhteen kaikki tiedot maamme lajistosta. Tällä hetkellä olemassa oleva tieto on hajallaan kymmenissä eri organisaatioissa ja sen hankinta on työlästä. Tietokeskuksen perustamisesta päätettiin syyskuussa pidetyssä seminaarissa, johon osallistuivat ympäristöhallinnon, tiedeyhteisön ja kansalaisjärjestöjen edustajat.

- On ollut suuri puute, ettei aiemmin ole ollut yhtenäistä lajitietokantaa. Lajitietokeskuksen perustaminen on merkittävä edistysaskel lajituntemukselle ja monimuotoisuuden vaalimiselle, sanoo ympäristöministeri Ville Niinistö.

Lajitietokeskus edistää myös merkittävällä tavalla tiedon vapaata saatavuutta. Tavoitteena on rakentaa rinnakkain päättäjille ja kansalaisille suunnatut portaalit. Jälkimmäinen tarjoaa jokaiselle suomalaiselle vapaan pääsyn tietoihin Suomen eliölajeista.

- Uskon, että kaikille avoin portaali innostaa paitsi ammattilaisia, myös harrastajia kartoittamaan lajistoa vielä entistä laajemmin ja tuo lisätietoa Suomen luonnosta, Niinistö sanoo.

Lajitieto on tietoa eliöiden – eläinten, kasvien ja sienten – esiintymisestä, niiden ominaisuuksista, miten ne vaikuttavat ympäristöönsä ja miten niitä luokitellaan, eli mitkä lajit ovat sukua toisilleen.

Luomus koordinoi ja ylläpitää perustettavaa lajitietokeskusta yhteistyössä ympäristöministeriön, muiden lajitietoa käyttävien ministeriöiden, SYKE:n, yliopistojen, sektoritutkimuslaitosten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Lisätietoja perustettavasta portaalista:
www.lajitietokeskus.fi