Kliv in.


Verksamhetsplan för år 2012

Mötesverksamhet

Årsmötet hålles den  8 februari, med föredrag av Mirjami Smalén: Piileekö salalantiainen (Aphodius pedellus) Suomessa? Månadsmöten åtminstone 25 april, 17 oktober och 21 november, programmen öppna. Om inte annat meddelas, kommer mötena att hållas i Zoologiska museet.

Symposier och exkursioner

Föreningen planerar ingen exkursion för år 2012. Däremot igångsätts planerandet av det 29. nordisk-baltiska entomologmötet, som skall arrangeras år 2013.

Vetenskapliga projekt

Insektkarteringsprojektet, som påbörjats år 1981, har överlåtits åt Naturhistoriska centralmuseet. Karteringen finns på nätet med adressen www.hatikka.fi, på denna adress finns också instruktioner för nya användare.

Stipendier

Föreningen anslår 10.000 euro till stipendier och resebidrag för entomologisk forskning; dessa stipendier kan sökas senast den 4 april. Föreningen är dessutom beredd att understöda inhemsk entomologisk litteratur genom tryckningsbidrag. Sådant kan sökas när som helst när behov finns; ansökan formuleras fritt, men bör innehålla detaljerad arbets- och kostnadsplan.

Publikationer

Föreningen deltar i mån av möjlighet i utgivandet av Entomologica Fennica, och erbjuder den till sina medlemmar till nedsatt pris.

Förmedling av utensilier

Föreningen är delägare i Tibiale Oy, som tillhandahåller entomologiska utensilier. Dessa kan fås tisdagar kl. 15.30-20.00 på Eldaregatan 2 A, 4. vån. (Helsingfors 88), föreningens medlemmar får utensilierna till nedsatt pris. Ytterligare information finns på nätet: www.tibiale.fi.