Kliv in.


logoEntomologiska Föreningen i Helsingfors (grundad 1919) är en vetenskaplig förening, vars syfte är att befrämja vetenskaplig insektforskning. För att åstadkomma detta arrangerar föreningen möten, symposier och exkursioner, understöder entomologisk publikationsverksamhet och beviljar forskningsstipendier. Föreningen är tvåsåpråkig.

Föreningens möten hålls i regel den tredje onsdagen i månaden (ej under sommaren) i Naturhistoriska museet (Zoologiska museet), Norra Järnvägsgatan 13, Helsingfors. Symposier och exkursioner ordnas då intresse för sådana finns.

Föreningen är delaktig i utgivandet av Entomologica Fennica, och har erbjudit denna åt sina medlemmar till förmånligt medlemspris.

Föreningen delar ut stipendier för entomologisk forskning under våren; om dessa meddelas i möteskallelse.

Medlem i föreningen kan man bli på förslag av två tidigare medlemmar. Föreningen uppbär en medlemsavgift, vars storlek fastställs årligen.

Närmare information kan ytterligare fås av föreningens sekreterare Hans Silfverberg, Zoologiska Museet, Box 17, 00014 Helsingfors Universitet, tel. 045 635 6143, e-post: hans.silfverberg@helsinki.fi.

 

Aktuellt / News and events:

Annulering

Vi konstaterar med beklagande att årets nordisk-baltiska entomologmöte måste inställas. Tillställningen har inte väckt det intresse vi vågade hoppas på. Att ordna en allmän-entomologisk kongress för bara en handfull deltagare skulle inte fylla sitt syfte, de som infann sig skulle ha fullgott skäl att känna sig besvikna.

De som anmält sig och betalt anmälningsavgiften får naturligtvis pengarna tillbaka. För detta skall de kontakta Entomologiska Föreningens skattmästare Carl-Gustaf Lagercrantz (e-post: carl-gustaf.lagercrantz (at) pp.inet.fi) och ange det konto på vilket återbetalningen skall ske. Kontot bör anges i IBAN-format.

Vi hoppas ändå att systemet med nordisk-baltiska entomologmöten skall fortsätta. Enligt rotationssystemet borde nästa möte hållas om tre år i Estland. Låt oss sikta på att mötas där i stort antal.

 

Entomologiska Föreningen i Helsingfors

Olof Biström
Hans Silfverberg

 

Cancellation

We are sorry to announce that this year’s Nordic-Baltic Congress of Entomology will not be held. The meeting has not received such interest that we had hoped for. To arrange a congress of general entomological inclination with only a handful of participants would not fulfill its purpose, those attending would have a good reason for disappointment.

Those who have registered and paid the fee will of course get their money back. For this purpose they should contact the treasurer of the Entomological Society, Carl-Gustaf Lagercrantz (e-mail:  carl-gustaf.lagercrantz (at) pp.inet.fi) and tell him to which account the repayment should be sent. The account should be presented in IBAN -form.

We hope that the concept of Nordic-Baltic entomology congresses will continue. According to the rotation system the next meeting would be after three years in Estonia. Let us plan to meet there in numbers.

 

The Entomological Society, Helsinki

Olof Biström
Hans Silfverberg

 

In case you have any questions regarding the cancellation of the congress, please contact the congress secretary, Åsa Lind, by email asa.lind (at) helsinki.fi

 

Det 29. Nordisk-baltiska entomologmötet

The XXIX Nordic-Baltic Congress of Entomology

Preliminary programme

 

Foto: Mikko Heikkinen