Suomen putkilokasvien levinneisyyskartasto

Kasviatlaksen uusin versio Kasviatlas 2019 on julkaistu 15.6.2020 uudessa osoitteessa http://kasviatlas.fi.
Tässä osoitteessa http://luomus.fi/kasviatlas ovat kasviatlaksen aikaisemmat versiot vuosilta 2006-2018.

Taustaa

Tilastokarttoja ja yhteenvetotaulukoita

Taustaa

Kasviatlaksen eli Suomen putkilokasvien levinneisyyskartaston perustana on Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvitieteen yksikön (aiemman kasvimuseon) ylläpitämä Kastikka-kasvistotietokanta. Kasvistotietokannan luominen aloitettiin jo 1960-luvun puolivälissä, ja kesäkuuhun 2019 mennessä siihen oli tallennettu runsaat 7,2 miljoonaa kasvihavaintoa. Ne ovat peräisin suomalaisten kasvimuseoiden kokoelmanäytteistä, julkaisemattomista maastomuistiinpanoista sekä kasvitieteellisistä ja muista maamme putkilokasvien levinneisyystietoa sisältävistä julkaisuista. Ensimmäinen versio kartastosta julkaistiin levykkeillä jaettuna digitaalisena kopiona vuonna 1993 ja toinen versio vuonna 1995. Vuodesta 2007 lähtien kartat ovat olleet saatavilla selainkäyttöisenä palveluna suoraan Kastikka-tietokannasta. Karttoja tarkasteltaessa on syytä pitää mielessä, että ne saattavat olla kattavuudeltaan vajavaisia ja voivat sisältää erilaisia epätarkkuuksia ja virheitä.

Ota osaa atlaskartoitukseen

Voit ottaa osaa kasviston seurantaan ja kartaston täydentämiseen lähettämällä näytteitä kasvimuseoille tai toimittamalla havaintotietoja paperilomakkeilla (kasvimuseosta saatavissa olevilla kenttäkorteilla) tai ennalta sovitussa tiedostomuodossa. Osallistuaksesi kartoitukseen ota yhteyttä Raino Lampiseen (yhteystiedot alla).

Karttojen yleisyysarvioiden laskentaan otetaan mukaan kattavasti tutkittujen neliökilometrien havainnot. Kattavia luetteloita toivotaan erityisesti sellaisilta neliöpeninkulmilta, joilta niitä ennestään ei ole tehty. Mitä kauempana uudet ruudut ovat entisistä kartoitusruuduista (varsinkin ruutukeskittymistä), sitä suurempi on niiden laskennallinen vaikutus uusiin karttoihin. Mitä vanhempi on lajihavainto tietystä peninkulmaruudusta, sitä suurempi on mahdollisuus sille, että laji on hävinnyt kyseisestä ruudusta. Siksi on toivottavaa kirjata muistiin havaintoja yleisistäkin lajeista etenkin niistä ruuduista, jotka kartalla näkyvät keltaisina tai punaisina.

Viittaaminen, käyttö- ja julkaisuoikeudet

Kasvistotietokannasta on luotu julkaisu- ja viittauskäyttöön soveltuvat vuosiversiot levinneisyyskartoista ottamalla kopio Kastikka-tietokannan sisällöstä 10.6.2007, 7.6.2008, 13.5.2009, 7.5.2010, 19.5.2011, 20.5.2012, 7.5.2013, 23.4.2014, 3.5.2015, 2.5.2016, 12.6.2017, 5.6.2018 ja 12.6.2019. Suosittelemme viittaamaan näihin seuraavalla tavalla:

Lampinen, R. & Lahti, T. 2019: Kasviatlas 2018. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa http://koivu.luomus.fi/kasviatlas.
Lampinen, R. & Lahti, T. 2018: Kasviatlas 2017. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa http://koivu.luomus.fi/kasviatlas.
Lampinen, R. & Lahti, T. 2017: Kasviatlas 2016. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa http://www.luomus.fi/kasviatlas.
Lampinen, R. & Lahti, T. 2016: Kasviatlas 2015. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa http://www.luomus.fi/kasviatlas.
Lampinen, R., Lahti, T. & Heikkinen, M. 2015: Kasviatlas 2014. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa http://www.luomus.fi/kasviatlas.
Lampinen, R., Lahti, T. & Heikkinen, M. 2014: Kasviatlas 2013. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa http://www.luomus.fi/kasviatlas.
Lampinen, R. & Lahti, T. 2013: Kasviatlas 2012. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa http://www.luomus.fi/kasviatlas.
Lampinen, R., Lahti, T. & Heikkinen, M. 2012: Kasviatlas 2011. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa http://www.luomus.fi/kasviatlas.
Lampinen, R. & Lahti, T. 2011: Kasviatlas 2010. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa http://www.luomus.fi/kasviatlas.
Lampinen, R. & Lahti, T. 2010: Kasviatlas 2009. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa http://www.luomus.fi/kasviatlas.
Lampinen, R. & Lahti, T. 2009: Kasviatlas 2008. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa http://www.luomus.fi/kasviatlas.
Lampinen, R. & Lahti, T. 2008: Kasviatlas 2007. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa http://www.luomus.fi/kasviatlas.
Lampinen, R. & Lahti, T. 2007: Kasviatlas 2006. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa http://www.luomus.fi/kasviatlas.

Julkaistujen, muuttumattomina säilytettävien karttojen lisäksi on mahdollista tarkastella myös reaaliajassa päivittyviä, suoraan Kastikka-tietokannasta luotavia karttoja. Näihin viittaamista ei suositella, koska karttojen sisältö muuttuu jatkuvasti.

Kasviatlas 2006-2015 karttoja ja tekstejä voi käyttää ja julkaista Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Tarttuva 1.0 Suomi -lisenssin mukaisesti. Tekijä on tällöin ilmoitettava yllämainitussa muodossa.

Kasviatlas 2016 - 2018 karttoja ja tekstejä voi käyttää ja julkaista Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti. Tekijä on tällöin ilmoitettava yllämainitussa muodossa.

Tekijöiden yhteystiedot

Raino Lampinen
Kasvitieteen yksikkö, Luonnontieteellinen keskusmuseo
PL 7, 00014 Helsingin yliopisto
e-mail: etunimi.sukunimi@helsinki.fi

(tietokannan ylläpito, karttojen sisältö)

Tapani Lahti
Luonnontieteellinen keskusmuseo
PL 7, 00014 Helsingin yliopisto
e-mail: etunimi.sukunimi@helsinki.fi

(frekvenssilaskenta ja muu ohjelmointi)

Mikko Heikkinen
Luonnontieteellinen keskusmuseo
PL 17, 00014 Helsingin yliopisto
e-mail: etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Creative Commons by nc sa