Suomen putkilokasvidata rajapintana

Tässä esitellään rajapinta (RESTful API), jonka kautta Kasviatlaksen ruutukohtainen data on haettavissa koneluettavassa JSON-muodossa. Kasviatlas on Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomuksen julkaisema Suomen putkilokasvien levinneisyyskartasto. Kasviatlaksesta julkaistaan uusi versio joka vuosi.

Jos käytät tätä rajapintaa, kerro siitä Luomukselle, jotta voimme kertoa mahdollisista muutoksista, ja jotta tietäisimme onko rajapinnan kehittämiselle tarvetta.

Rajapinta

Rajapinta palauttaa datan JSON-muodossa.

Yhden ruudun tiedot:

Esimerkki:

	http://www.luomus.fi/kasviatlas/grid.php?key=668:338&year=2011&format=json

Parametrit:

Luettelo yhtenäiskoordinaattiruuduista:

	http://www.luomus.fi/kasviatlas/ruudut-json.php

Datan sisältö

Kasviatlakseessa data esitetään 10 x 10 km2 yhtenäiskoordinaattiruudukossa. Jokaisesta ruudusta on saatavilla lajilista siinä havaituista lajeista. Kustakin lajista esitetään:

On huomattava että data ei ole täysin kattavaa ja voi sisältää virheitä. Lue tarkemmin datan taustasta ja tulkinnasta.

Dataa ei voi toistaiseksi hakea rajapinnastra lajinimen perusteella. Kaikkien kasvilajien karttakuvat ovat kuitenkin saatavilla kasviatlaksen sivuilta.

Koordinaatit

Kasviatlaksessa käytetyt yhtenäiskoordinaattiruudut ovat suorakulmaisia 10x10 km2 ruutuja. Kullakin ruudulla on nimi muotoa 668:338, jossa ensimmäinen lukuarvo on ruudun lounaisnurkan pohjoiskoordinaatin ensimmäiset kolme numeroa, ja toinen lukuarvo vastaavasti lounaisnurkan itäkoordinaatin ensimmäiset kolme numeroa. Esimerkiksi tarkat yhtenäiskoordinaatit 6751234:3375678 ovat ruudun 675:337 sisällä; ruudun nimen saa kun tarkoista koordinaateista poistaa neljä viimeistä numeroa.

Katso yhtenäiskoordinaatteja kartalla.

Geocoding-palveluissa ja GPS-laitteissa tavallisesti käytetyt WGS84-koordinaatit voi muuntaa yhtenäiskoordinaateiksi ja takaisin Luomuksen koordinattimuunnosrajapinnan avulla. Jos dataa halutaan esimerkisi näyttää paikalta, jossa käyttäjä on, prosessi sujuu näin:

  1. Hae WGS84-koordinaatit käyttäjän laitteesta
  2. Muunna koordinaatit yhtenäiskoordinaateiksi em. muunnosrajapinnalla
  3. Poista yhtenäiskoordinaateista neljä viimeistä numeroa
  4. Hae näin saadulla ruudun nimellä kasvidata tästä rajapinnasta.

Käyttöoikeudet

Kasviatlaksen data on käytettävissä Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Tarttuva 1.0 Suomi -lisenssin mukaisesti. Lähteenä on mainittava käytetyn vuosiversion mukaisesti esim. :

Lampinen, R., Lahti, T. & Heikkinen, M. 2015: Kasviatlas 2014. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa http://www.luomus.fi/kasviatlas.

 

 

Creative Commons by nc sa