Hakutulokset, kasviatlas 2010

Nimihaku: heimon, lajin tai lajia alemman taksonin suomenkielinen, ruotsinkielinen tai tieteellinen nimi, tai nimen osa   Lähde:

Hakutulokset:

VertaaTyyppiTaksoniAuktoritSuom. nimiRuots. nimiHeimoYleisyysKommentit
1 Hypolepidaceae     sananjalkakasvit örnbräkenväxter Hypolepidaceae  
2 Pteridium aquilinum   (L.) Kuhn sananjalka örnbräken Hypolepidaceae 28.0
1 Pteridium aquilinum ssp. aquilinum     lännensananjalka slokörnbräken Hypolepidaceae   Ilmoitettu eri paikkakunnilta eteläisestä Suomesta, mutta Flora Nordican mukaan ei kasva Suomessa. Lisäselvityksiä tarvitaan.
1 Pteridium aquilinum ssp. pinetorum     sananjalka örnbräken Hypolepidaceae   Kirjallisuutta: Lutukka 21: 43 (2005). Retkeilykasvion 4. painoksessa (1998) nimellä ssp. latiusculum. - Kartta kovin puuttellinen, koska vain harvat havainnot tehty alalajin tarkkuudella.

Näillä sivuilla näytettävät putkilokasvien levinneisyyskartat perustuvat Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseon ylläpitämästä KASTIKKA-kasvistotietokannasta 19.5.2011 otettuun kopioon, joka säilytetään muuttumattomana viittauskelpoisena verkkopalveluna. Karttoja tarkasteltaessa on syytä pitää mielessä, että ne saattavat olla kattavuudeltaan vajavaisia ja voivat sisältää erilaisia epätarkkuuksia ja virheitä. Viittauksissa tähän kartastoon suositamme käytettäväksi seuraavaa muotoa:
Lampinen, R. & Lahti, T. 2011: Kasviatlas 2010. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa http://www.luomus.fi/kasviatlas.

Karttoihin liittyvät kommentit Raino Lampiselle, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Creative Commons by nc sa