Skogslind (Tilia cordata)

Kartans storlek: liten / stor • Färgsymbol i åldersfördelningskartan: blå-röd / röd-grön

Detta är årets 2017 kartsida över taxonet Tilia cordata. Över taxonet kan finnas kartor även från andra år: 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006.


Kartornas förklaring:

  1. kombinationskarta, av vilken framgår både frekvens (procentfrekvens mellan 0-100) i 1x1 km2:n rutor i olika delar av landet (färgskalan) och enskilda observationer i 10x10 km2 rutor, som grundar sig på herbarieprov, litteratur och arkiviakttagelser (öppna cirklar).
  2. Året av det senaste observation i 10x10 km2:n rutor framgår av färgkoden.
  3. Enbart frekvens (färgskalan)
  4. Utbredning utan åldersfördelning (punkter).

Kartorna över kärlväxternas utbredning som visas på dessa sidor baserar sig på en kopia från 5.6.2018 av databasen KASTIKKA, som upprätthålls av Naturhistoriska centralmuseets botaniska museum. Kopian bevaras som referensduglig nättjänst. Vid granskning av kartorna bör man iaktta, att de kan vara bristfälliga till sin täckning, samt att de kan vara inexakta på olika sätt och innehålla fel. Vid hänvisning rekommenderar vi formen:
Lampinen, R. & Lahti, T. 2018: Växtatlas 2017. -- Helsingfors Universitet, Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors. Utbredningskartorna på addressen http://www.luomus.fi/vaxtatlas.

Creative Commons by nc sa