Boerstånds (Senecio inaequidens)

Kartans storlek: liten / stor • Färgsymbol i åldersfördelningskartan: blå-röd / röd-grön

Detta är årets 2014 kartsida över taxonet Senecio inaequidens. Över taxonet kan finnas kartor även från andra år: 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006.

Kartornas förklaring:

  1. Utbredning utan åldersfördelning (punkter).
  2. Året av det senaste observation i 10x10 km2:n rutor framgår av färgkoden.

Kartorna över kärlväxternas utbredning som visas på dessa sidor baserar sig på en kopia från 18.5.2015 av databasen KASTIKKA, som upprätthålls av Naturhistoriska centralmuseets botaniska museum. Kopian bevaras som referensduglig nättjänst. Vid granskning av kartorna bör man iaktta, att de kan vara bristfälliga till sin täckning, samt att de kan vara inexakta på olika sätt och innehålla fel. Vid hänvisning rekommenderar vi formen:
Lampinen, R., Lahti, T. & Heikkinen, M. 2015: Växtatlas 2014. -- Helsingfors Universitet, Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors. Utbredningskartorna på addressen http://www.luomus.fi/vaxtatlas.

Creative Commons by nc sa