Hakutulokset, kasviatlas 2018

Nimihaku: heimon, lajin tai lajia alemman taksonin suomenkielinen, ruotsinkielinen tai tieteellinen nimi, tai nimen osa   Lähde:

Hakutulokset:

VertaaTyyppiTaksoniAuktoritSuom. nimiRuots. nimiHeimoYleisyysKommentit
1 Calypso   Salisb. neidonkengät nornor Orchidaceae  
2 Calypso bulbosa   (L.) Oakes neidonkenkä norna Orchidaceae 0.0
1 Cephalanthera   Rich. lumovalkut skogsliljor Orchidaceae  
2 Cephalanthera longifolia   (L.) Fritsch miekkavalkku vit skogslilja Orchidaceae 0.0
2 Cephalanthera rubra   (L.) Rich. punavalkku röd skogslilja Orchidaceae 0.0
1 Chamorchis   Rich. tunturiorhot dvärgyxnen Orchidaceae  
2 Chamorchis alpina   (L.) Rich. tunturiorho dvärgyxne Orchidaceae 0.0
1 Coeloglossum   Hartm. pussikämmekät grönkullor Orchidaceae  
2 Coeloglossum viride   (L.) Hartm. pussikämmekkä grönkulla Orchidaceae 5.0
1 Coeloglossum viride × Dactylorhiza maculata         Orchidaceae   Pussikämmekän ja maariankämmekän risteymä
1 Corallorhiza   Gagnebin harajuuret korallrötter Orchidaceae  
2 Corallorhiza trifida   Châtel. (taiga)harajuuri korallrot Orchidaceae 9.0
1 Cypripedium   L. tikankontit guckuskor Orchidaceae  
2 Cypripedium calceolus   L. (lehto)tikankontti guckusko Orchidaceae 0.0
1 Dactylorhiza   Neck. ex Nevski liuskakämmekät handnycklar Orchidaceae  
2 Dactylorhiza incarnata   (L.) Soó punakämmekkä ängsnycklar Orchidaceae 3.0
1 Dactylorhiza incarnata × maculata         Orchidaceae  
1 Dactylorhiza incarnata × maculata subsp. fuchsii         Orchidaceae  
0 Dactylorhiza incarnata × maculata subsp. maculata       Orchidaceae  
1 Dactylorhiza incarnata × majalis subsp. lapponica         Orchidaceae  
1 Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta   (O. F. Müll.) P. D. Sell veripunakämmekkä blodnycklar Orchidaceae   Vain pieni osa lajin havainnoista määritetty alalajitasolle asti; alalajin kartta lajikarttaan verrattuna siksi kovin puutteellinen.
1 Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata     suopunakämmekkä äkta ängsnycklar Orchidaceae   Vain pieni osa lajin havainnoista määritetty alalajitasolle asti; alalajin kartta lajikarttaan verrattuna siksi kovin puutteellinen.
2 Dactylorhiza maculata   (L.) Soó täpläkämmekkä fläcknycklar Orchidaceae 36.0
0 Dactylorhiza maculata × majalis       Orchidaceae  
1 Dactylorhiza maculata × majalis subsp. lapponica         Orchidaceae  
1 Dactylorhiza maculata × sambucina         Orchidaceae  
1 Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii   (Druce) Hyl. kielikämmekkä skogsnycklar Orchidaceae  
1 Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii × majalis subsp. lapponica         Orchidaceae  
1 Dactylorhiza maculata subsp. maculata     maariankämmekkä Jungfru Marie nycklar Orchidaceae  
0 Dactylorhiza maculata subsp. maculata × majalis subsp. lapponica       Orchidaceae  
2 Dactylorhiza majalis   (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh. toukokämmekkä dubbelnycklar Orchidaceae 1.0
1 Dactylorhiza majalis subsp. baltica   (Klinge) H. Sund. baltiankämmekkä baltnycklar Orchidaceae  
1 Dactylorhiza majalis subsp. lapponica   (Laest. ex Hartm.) H. Sund. lapinkämmekkä sumpnycklar Orchidaceae  
1 Dactylorhiza majalis subsp. sphagnicola   (Höppner) H. A. Pedersen & Hedrén luhtakämmekkä mossnycklar Orchidaceae  
2 Dactylorhiza sambucina   (L.) Soó seljakämmekkä Adam och Eva Orchidaceae 0.0
1 Epipactis   Zinn neidonvaipat knipprötter Orchidaceae  
2 Epipactis atrorubens   (Hoffm.) Besser tummaneidonvaippa purpurknipprot Orchidaceae 0.0
2 Epipactis helleborine   (L.) Crantz lehtoneidonvaippa skogsknipprot Orchidaceae 1.0
2 Epipactis palustris   (L.) Crantz suoneidonvaippa kärrknipprot Orchidaceae 0.0
1 Epipogium   J. G. Gmel. ex Borkh. metsänemät skogsfrur Orchidaceae  
2 Epipogium aphyllum   Sw. (koralli)metsänemä skogsfru Orchidaceae 0.0
1 Goodyera   R. Br. yövilkat knärötter Orchidaceae  
2 Goodyera repens   (L.) R. Br. (havu)yövilkka knärot Orchidaceae 20.0
1 Gymnadenia   R. Br. kirkiruohot brudsporrar Orchidaceae  
2 Gymnadenia conopsea   (L.) R. Br. punakirkiruoho brudsporre Orchidaceae 3.0
1 Gymnadenia conopsea subsp. alpina   (Turcz. ex Rchb. f.) Soó lettokirkiruoho   Orchidaceae   Vain osa lajin havainnoista määritetty alalajitasolle asti; kartta siksi lajikarttaan verrattuna puutteellinen.
1 Gymnadenia conopsea subsp. conopsea     ahokirkiruoho vanlig brudsporre Orchidaceae   Vain osa lajin havainnoista määritetty alalajitasolle asti; kartta siksi lajikarttaan verrattuna puutteellinen.
0 Gymnadenia conopsea subsp. conopsea var. conopsea   rusokirkiruoho   Orchidaceae  
0 Gymnadenia conopsea subsp. conopsea var. scitula T. Kettunen valkokirkiruoho   Orchidaceae  
1 Hammarbya   Kuntze suovalkut myggblomstersläktet Orchidaceae  
2 Hammarbya paludosa   (L.) Kuntze suovalkku myggblomster Orchidaceae 1.0
1 Herminium   L. mesikämmekät honungsblomstersläktet Orchidaceae  
2 Herminium monorchis   (L.) R. Br. mesikämmekkä honungsblomster Orchidaceae 0.0
1 Liparis   Rich. kiiltovalkut gulyxnen Orchidaceae  
2 Liparis loeselii   (L.) Rich. kiiltovalkku gulyxne Orchidaceae 0.0
1 Malaxis   Sol. ex Sw. mukulavalkut knottblomstersläktet Orchidaceae  
2 Malaxis monophyllos   (L.) Sw. sääskenvalkku knottblomster Orchidaceae 0.0
1 Neottia   Guett. pesäjuuret näströtter Orchidaceae  
2 Neottia cordata   (L.) Rich. herttakaksikko spindelblomster Orchidaceae 14.0
2 Neottia nidus-avis   (L.) Rich. (linnun)pesäjuuri nästrot Orchidaceae 0.0
2 Neottia ovata   (L.) Bluff & Fingerh. soikkokaksikko tvåblad Orchidaceae 3.0
1 Ophrys   L. koruorhot ofrysar Orchidaceae  
2 Ophrys insectifera   L. kimalaisorho flugblomster Orchidaceae 0.0
1 Orchidaceae   Juss. kämmekkäkasvit orkideer Orchidaceae  
1 Orchis   L. pallerokämmekät nycklar Orchidaceae  
2 Orchis mascula   (L.) L. miehenkämmekkä Sankt Pers nycklar Orchidaceae 0.0
2 Orchis militaris   L. soikkokämmekkä johannesnycklar Orchidaceae 0.0
1 Platanthera   Rich. lehdokit nattvioler Orchidaceae  
2 Platanthera bifolia   (L.) Rich. valkolehdokki nattviol Orchidaceae 16.0
1 Platanthera bifolia × chlorantha         Orchidaceae  
0 Platanthera bifolia subsp. bifolia   etelänvalkolehdokki ängsnattviol Orchidaceae  
1 Platanthera bifolia subsp. latiflora   (Drejer) Löjtnant pohjanvalkolehdokki skogsnattviol Orchidaceae   Vain pieni osa lajin havainnoista määritetty alalajitasolle asti; alalajin kartta lajikarttaan verrattuna siksi kovin puutteellinen.
2 Platanthera chlorantha   (Custer) Rchb. keltalehdokki grönvit nattviol Orchidaceae 0.0
2 Platanthera oligantha   Turcz. pikkulehdokki lappfela Orchidaceae 0.0
1 Pseudorchis   Ség. valkokämmekät vityxnen Orchidaceae  
2 Pseudorchis straminea   (Fernald) Soják tunturivalkokämmekkä fjällyxne Orchidaceae 0.0

Creative Commons by nc sa