Yövilkka (Goodyera repens)

Muuta kartta isoksi • Karttojen väriskaala: puna-vihreä / sini-punainen

Tämä on vuoden 2007 kasviatlaksen karttasivu taksonista Goodyera repens. Tästä taksonista voi olla karttoja myös muissa atlaksen vuosiversioissa: 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006.


Karttojen selitys:

  1. yhdistelmäkartta, jossa on sekä yleisyys (prosenttifrekvenssi välillä 0-100) yhden km2:n ruuduissa maan eri osissa (väriasteikko) että herbaarionäytteisiin, kirjallisuuteen ja arkistotietoihin perustuvat yksittäishavainnot 10x10 km2:n ruuduista (avoympyrät).
  2. Tuoreimman havainnon ikä vuosina väriasteikolla 10x10 km2:n ruuduittain.
  3. Pelkkä yleisyys (väriasteikko)
  4. Levinneisyys ilman aikaluokitusta (pisteet).

Näillä sivuilla näytettävät putkilokasvien levinneisyyskartat perustuvat Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseon ylläpitämästä KASTIKKA-kasvistotietokannasta 7.6.2008 otettuun kopioon, joka säilytetään muuttumattomana viittauskelpoisena verkkopalveluna. Karttoja tarkasteltaessa on syytä pitää mielessä, että ne saattavat olla kattavuudeltaan vajavaisia ja voivat sisältää erilaisia epätarkkuuksia ja virheitä. Viittauksissa tähän kartastoon suositamme käytettäväksi seuraavaa muotoa:
Lampinen, R. & Lahti, T. 2008: Kasviatlas 2007. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa http://www.luomus.fi/kasviatlas.

Karttoihin liittyvät kommentit Raino Lampiselle, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Creative Commons by nc sa