Rantanenätti (Rorippa palustris)

Muuta kartta isoksi • Karttojen väriskaala: puna-vihreä / sini-punainen • Havaintotilastot: 10 km x 10 km ruudutEliömaakunnatKunnat

Tämä on jatkuvasti päivittyvä kasviatlaksen karttasivu taksonista Rorippa palustris. Tästä taksonista voi olla karttoja eri vuosien atlaksissa: 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006.


Karttojen selitys:

  1. yhdistelmäkartta, jossa on sekä yleisyys (prosenttifrekvenssi välillä 0-100) yhden km2:n ruuduissa maan eri osissa (väriasteikko) että herbaarionäytteisiin, kirjallisuuteen ja arkistotietoihin perustuvat yksittäishavainnot 10x10 km2:n ruuduista (avoympyrät).
  2. Tuoreimman havainnon ikä vuosina väriasteikolla 10x10 km2:n ruuduittain.
  3. Pelkkä yleisyys (väriasteikko)
  4. Levinneisyys ilman aikaluokitusta (pisteet).

Näillä sivuilla näytettävät putkilokasvien levinneisyyskartat tuotetaan suoraan Luonnontieteellisen keskusmuseon KASTIKKA-tietokannasta. Viittaamista reaaliaikaisiin karttoihin ei suositella, koska niiden sisältö muuttuu jatkuvasti. Kasviatlaksen vuosiversioiden kartat sen sijaan säilyvät muuttumattomina ja ovat siten viittauskelpoisia.

Karttoihin liittyvät kommentit Raino Lampiselle, etunimi.sukunimi@helsinki.fi