KASTIKKA dokumentti 945500
KenttäTietoRajausStatuskoodiStatusseliteStatustekstiHuomkoodiHuomselite
GRI66803-66814:3250-3263
PROV
COMLohja
SITBiskopsnäs / Piispala, längs Biskopsnäsvägen från Kauriavägen till slutet av Biskopsnäsvägen och avtagsvägen ner till Brandersvikens SW del
HABBlandskog, vägkant, vägkantsäng, dikesren, diken, åker, skräpmark, gårdsplan, sjöstrand, sjö
NAMHæggström, Carl-Adam
DAT2019-05-01--2020-11-07
SOUArk
HERH
REFHæggström, C.-A. 2020: Växtuppgifter från Al, Ab och N 2019-2020
LANR
WRBH-Raino Lampinen
DOB2020-12-29
OBSAcer platanoidespuuttuu
OBSAchillea millefoliumpuuttuu
OBSAchillea ptarmicapuuttuu
OBSAcinos arvensispuuttuuNågra ex. på den ängsartade strängen mellan hjulspåren på körvägen till Malkaniemi ca 100 m NNW om Biskopsnäsvägen (668128:32607)
OBSActaea spicatapuuttuu
OBSAegopodium podagrariapuuttuu
OBSAgrostis capillarispuuttuu
OBSAgrostis giganteapuuttuu
OBSAlchemilla monticolapuuttuu
OBSAlisma plantago-aquaticapuuttuuPå Malkaniemis SE strandäng
OBSAlnus glutinosapuuttuu
OBSAlnus glutinosa x incanapuuttuu
OBSAlnus incanapuuttuu
OBSAnemone nemorosapuuttuu
OBSAngelica sylvestrispuuttuu
OBSAnthoxanthum odoratumpuuttuu
OBSAnthriscus sylvestrispuuttuu
OBSArctium tomentosumpuuttuu
OBSArenaria serpyllifoliapuuttuu
OBSArtemisia vulgarispuuttuu
OBSAthyrium filix-feminapuuttuu
OBSAtriplex patulapuuttuu
OBSAvenella flexuosapuuttuu
OBSBarbarea vulgarispuuttuu
OBSBetula pendulapuuttuu
OBSBetula pubescenspuuttuu
OBSCalamagrostis canescenspuuttuu
OBSCalamagrostis epigejospuuttuu
OBSCalamagrostis phragmitoidespuuttuu
OBSCaltha palustrispuuttuu
OBSCalystegia sepium subsp. sepiumpuuttuu
OBSCampanula cervicariapuuttuuBiskopsnäsvägens E sida ca 650–750 m E om Biskopsnäs gård, ca 20–100 m längs vägen mot NE från vägskälet till stugorna vid Brandersvikens inre del, fyra små bestånd: tre ex. avbitna av hjortar och ett litet i knopp; tre ex. i knopp; ett avbitet ex.; ett s
OBSCampanula persicifoliapuuttuu
OBSCampanula tracheliumpuuttuuBiskopsnäsvägens E sida ca 650–750 m E om Biskopsnäs gård, ca 20–100 m längs vägen mot NE från vägskälet till stugorna vid Brandersvikens inre del, fyra små bestånd: tre ex. avbitna av hjortar och ett litet i knopp; tre ex. i knopp; ett avbitet ex.; ett solitärt ex. i knopp längst mot NE, 2020-07-17; alla utom två avbitna av hjortar 2020-07-25 (668103-668109:32603-32608)
OBSCapsella bursa-pastorispuuttuu
OBSCarex acutapuuttuuCp i vattnet längs stranden i NW
OBSCarex digitatapuuttuu
OBSCarex nigra subsp. juncellapuuttuu
OBSCarex nigra subsp. nigrapuuttuu
OBSCarex pallescenspuuttuu
OBSCarex paniceapuuttuu
OBSCentaurea jaceapuuttuu
OBSCerastium fontanum subsp. vulgarepuuttuu
OBSChamaenerion angustifoliumpuuttuu
OBSChelidonium majuspuuttuu
OBSChenopodium albumpuuttuu
OBSChrysosplenium alternifoliumpuuttuuBiskopsnäsvägen 372, tomten ”Rovik” på udden ca 250 m SE om Malkaniemi, några skott i ormbunkslunden mellan husen och Biskopsnäsvägen (668132:32623); ca 100 blommande skott på en 3–4 meter lång sträcka vid E gaveln av det mindre bostadshuset 2019-05-01 (668134-668135:32623-32624)
OBSCirsium arvense var. arvensepuuttuu
OBSCirsium helenioidespuuttuu
OBSCirsium palustrepuuttuu
OBSCirsium vulgarepuuttuu
OBSComarum palustrepuuttuu
OBSConvallaria majalispuuttuu
OBSConvolvulus arvensispuuttuu
OBSCorylus avellanapuuttuu
OBSCrataegus laevigatapuuttuuEviljelykarkulainenBiskopsnäsvägens N sida ca 200 m S om Biskopsnäs gård, två ca 50–80 cm höga buskar i diket (66808:3258-3259)
OBSCymbalaria muralispuuttuuEviljelykarkulainenBiskopsnäsvägen 372, tomten ”Rovik” på udden ca 250 m SE om Malkaniemi, ett litet bestånd på stora husets SE sida (668138:32625)
OBSDactylis glomeratapuuttuu
OBSDaphne mezereumpuuttuuBiskopsnäsvägen 372, tomten ”Rovik” på udden ca 250 m SE om Malkaniemi, en buske i strandlunden (668134:32620); Biskopsnäsvägen 382, på vägens E sida strax S om infarten till tomten, en ca 1,5 m hög buske (668127:32629); Biskopsnäsvägen 392, på vägens W sida, i kanten av Corylus-dominerad lundskog, en ca 1,5 m hög buske (668127:32629); Biskopsnäsvägens S sida ca 500 m E om Biskopsnäs gård, en ca 1 m hög buske i landsvägskanten mellan vägen och skogen (668095:32589)
OBSDeschampsia cespitosapuuttuu
OBSDryopteris carthusianapuuttuu
OBSDryopteris filix-maspuuttuu
OBSElytrigia repenspuuttuu
OBSEpilobium angustifoliumpuuttuu
OBSEpilobium hirsutumpuuttuuEtt bestånd i N landsvägsdiket vid Biskopsnäsvägen vid åkerns SE ända (668106-668109:32604-32607)
OBSEpilobium montanumpuuttuu
OBSEquisetum arvensepuuttuu
OBSEquisetum fluviatilepuuttuuPå stranden och i vattnet på stranden i viken SE om Malkaniemi
OBSEquisetum sylvaticumpuuttuu
OBSErigeron canadensispuuttuu
OBSErysimum cheiranthoidespuuttuu
OBSFestuca ovinapuuttuu
OBSFestuca pratensispuuttuu
OBSFestuca rubrapuuttuu
OBSFilipendula ulmariapuuttuu
OBSFragaria vescapuuttuu
OBSFumaria officinalispuuttuu
OBSGagea minimapuuttuuHuset Biskopsnäsvägen 232, cp i blomsterrabatten på husets SW sida, enstaka i vägkanten NE om huset; cpp på gräsmattan till huset Biskopsnäsvägen 233 (668053-668054:32525-32526); Biskopsnäsvägen 372, tomten ”Rovik” på udden ca 250 m SE om Malkaniemi, invid det äldsta boningshusets W hörn, några ex. i blom (6681380:326238)
OBSGaleopsis bifidapuuttuu
OBSGaleopsis speciosapuuttuu
OBSGalium albumpuuttuu
OBSGalium borealepuuttuu
OBSGalium verumpuuttuuGulblommig, doftande, liten vinkel mellan stam och gren, barrlika blad, rundad stam. Ett litet bestånd på S vägkanten ca 40 m W om avtaget Biskopsnäsvägen 350 A-B (668116:32611); ett litet bestånd på S vägkanten ca 350 m från avtaget till gården mot ENE längs Biskopsnäsvägen (66808:3256)EEpävarma, epäselvä tai epätarkka
OBSGalium palustrepuuttuu
OBSGeranium bohemicumpuuttuu6 små ex. i blom sedda på körvägen till Malkaniemi udde, från vägskälet till stugan vid E viken och ca 50 m upp mot udden (668132-668136:32604-32606); ett ca 30 cm brett och lågvuxet ex. med några fruktställningar vid delvis bränd rishög i blandskogen ca 50 m SE om lagerbyggnaden uppe på backen i ändan av avtagsvägen från Biskopsnäsvägen till Brandersvikens sydvästligaste del
OBSGeranium sylvaticumpuuttuu
OBSGeum rivalepuuttuu
OBSGeum urbanumpuuttuu
OBSGlechoma hederaceapuuttuu
OBSGlyceria fluitanspuuttuuI N landsvägsdiket ca 50 m W om åkerns SE ända (668112:32610)
OBSGlyceria maximapuuttuuCp i vattnet längs stranden i viken SE om Malkaniemi
OBSGnaphalium uliginosumpuuttuu
OBSGymnocarpium dryopterispuuttuu
OBSHepatica nobilispuuttuu
OBSHieracium umbellatumpuuttuu
OBSHieracium Sylvatica -ryhmäpuuttuu
OBSHieracium Vulgata -ryhmäpuuttuu
OBSHierochloë australispuuttuuNågra små ex. i lundsluttnineng vid östra ändan av Biskopsnäsvägen ca 130 m W om Brandersviken (668111:32628)
OBSHypericum maculatumpuuttuu
OBSHypericum perforatumpuuttuu
OBSImpatiens capensispuuttuuBiskopsnäsvägen 372, tomten ”Rovik” på udden ca 250 m SE om Malkaniemi, fuktig strandlund W om husen, ett bestånd på flera kvadratmeter, bara något enstaka ex. i blom (668135:32621)
OBSJuncus conglomeratuspuuttuu
OBSJuniperus communispuuttuu
OBSLactuca muralispuuttuu
OBSLamium hybridumpuuttuu
OBSLapsana communispuuttuu
OBSLathyrus pratensispuuttuu
OBSLeucanthemum vulgarepuuttuu
OBSLinaria vulgarispuuttuu
OBSLipandra polyspermapuuttuu
OBSLonicera xylosteumpuuttuu
OBSLupinus polyphylluspuuttuu
OBSLuzula multiflorapuuttuu
OBSLuzula pilosapuuttuu
OBSLysimachia nummulariapuuttuu
OBSLysimachia thyrsiflorapuuttuu
OBSLysimachia vulgarispuuttuu
OBSLythrum salicariapuuttuu
OBSMaianthemum bifoliumpuuttuu
OBSMatricaria discoideapuuttuu
OBSMedicago lupulinapuuttuuVid avtagsvägen från Biskopsnäsvägen till Brandersviken sydvästligaste del, på ängsmarken – gräsmattan W om lagerbyggnaden uppe på backen, cp på ängsmarken (668098:32625)
OBSMedicago sativa subsp. sativapuuttuu
OBSMelica nutanspuuttuu
OBSMentha arvensispuuttuuI N landsvägsdiket ca 50 m W om åkerns SE ända (668112:32610)
OBSMercurialis perennispuuttuuEnstaka skott och en del större bestånd täckande på många kvadratmeter, främst längs Biskopsnäsvägens sträckning längs Hemåkerns S kant
OBSMoehringia trinerviapuuttuu
OBSMyosotis arvensispuuttuu
OBSMyosotis laxa subsp. caespitosapuuttuuI fuktig sänka 70 m från strandängen
OBSMyosoton aquaticumpuuttuu
OBSNuphar luteapuuttuuCp i viken SE om Malkaniemi
OBSOmalotheca sylvaticapuuttuu
OBSOriganum vulgarepuuttuuBiskopsnäsvägen 372, tomten ”Rovik” på udden ca 250 m SE om Malkaniemi, C i trädgården E om stora huset; E i grannskapet
OBSOxalis acetosellapuuttuu
OBSParis quadrifoliapuuttuu
OBSPersicaria amphibiapuuttuuCp i viken SE om Malkaniemi
OBSPersicaria lapathifoliapuuttuu
OBSPetasites officinalispuuttuuBiskopsnäsvägen 372, tomten ”Rovik” på udden ca 250 m SE om Malkaniemi, ett litet bestånd vid Biskopsnäsvägen vid infarten till tomten
OBSPhegopteris connectilispuuttuu
OBSPhleum pratensepuuttuu
OBSPhragmites australispuuttuu
OBSPicea abiespuuttuu
OBSPilosella cymosapuuttuu
OBSPilosella officinarumpuuttuu
OBSPimpinella saxifragapuuttuu
OBSPinus sylvestrispuuttuu
OBSPlantago major subsp. majorpuuttuu
OBSPoa angustifoliapuuttuu
OBSPoa annuapuuttuu
OBSPoa nemoralispuuttuu
OBSPoa palustrispuuttuu
OBSPoa pratensispuuttuu
OBSPoa trivialispuuttuu
OBSPolypodium vulgarepuuttuu
OBSPopulus tremulapuuttuu
OBSPotentilla erectapuuttuu
OBSPotentilla norvegicapuuttuu
OBSPrunella vulgarispuuttuu
OBSPrunus paduspuuttuu
OBSPteridium pinetorumpuuttuu
OBSPulmonaria obscurapuuttuu
OBSQuercus roburpuuttuuBiskopsnäsvägen 372, tomten ”Rovik” på udden ca 250 m SE om Malkaniemi, ett ca 3 m högt träd vid lusthuset; ett ca 1 m högt ex. samt flera 20–30 cm höga ex.; ett ca 6 m högt träd vid Biskopsnäsvägen (668092:32567)
OBSRanunculus acrispuuttuu
OBSRanunculus auricomus -ryhmäpuuttuu
OBSRanunculus repenspuuttuu
OBSRhamnus frangulapuuttuu
OBSRibes alpinumpuuttuu
OBSRibes nigrumpuuttuu
OBSRibes rubrum -ryhmäpuuttuu
OBSRosa vosagiacapuuttuuPå Biskopsnäsvägens S sida ca 350–450 m E om Biskopsnäs gård fem buskar vid Biskopsnäsvägen (66809:3254); en buske i lundsnår på Biskopsnäsvägens S sida strax E om infarten till tomterna 350A-B (681223:32612); en buske på Biskopsnäsvägen 372, tomten ”Rovik” på udden ca 250 m SE om Malkaniemi (668138:32622)
OBSRubus idaeuspuuttuu
OBSRubus saxatilispuuttuu
OBSRumex longifoliuspuuttuu
OBSSagina procumbenspuuttuu
OBSSalix capreapuuttuu
OBSSalix auritapuuttuuEEpävarma, epäselvä tai epätarkka
OBSSalix cinereapuuttuu
OBSSalix pentandrapuuttuu
OBSSalix phylicifoliapuuttuu
OBSSalix starkeanapuuttuuBiskopsnäsvägen 372, tomten ”Rovik” på udden ca 250 m SE om Malkaniemi, en ca 1,5 m hög buske W om lusthuset (668139:32622)
OBSSambucus racemosapuuttuu
OBSScorzoneroides autumnalispuuttuu
OBSScrophularia nodosapuuttuu
OBSSedum acrepuuttuu
OBSSenecio sylvaticuspuuttuu
OBSSolanum dulcamarapuuttuu
OBSSolidago virgaureapuuttuu
OBSSonchus arvensis var. arvensispuuttuu
OBSSonchus asper var. pungenspuuttuu
OBSSonchus oleraceus var. oleraceuspuuttuu
OBSSorbus aucupariapuuttuu
OBSSpergula arvensispuuttuu
OBSStellaria gramineapuuttuu
OBSStellaria mediapuuttuu
OBSSuccisa pratensispuuttuu
OBSTaraxacumpuuttuuTaraxacum spp.
OBSThlaspi arvensepuuttuu
OBSTrifolium aureumpuuttuuÄngsartad vegetation vid körvägen till Malkaniemi (tomterna 350 A-B), på vägens W sida ca 50 m NNW om Biskopsnäsvägen, några ex. på en halv kvadratmeter (668123:32608); några ex. på den ängsartade strängen mellan hjulspåren på körvägen till Malkaniemi ca 150 m NNW om Biskopsnäsvägen (668134:32606)
OBSTrifolium hybridumpuuttuu
OBSTrifolium mediumpuuttuu
OBSTrifolium pratensepuuttuu
OBSTrifolium repenspuuttuu
OBSTripleurospermum inodorumpuuttuu
OBSTriticum aestivumpuuttuuCviljelykasviCult.
OBSTussilago farfarapuuttuu
OBSTypha angustifoliapuuttuu
OBSUlmus glabrapuuttuuEtt ca 1 m högt ex. vid infartsvägen till Biskopnäsvägen 372, fröspridd från odlat träd på granntomten
OBSUrtica dioicapuuttuu
OBSVaccinium myrtilluspuuttuu
OBSVaccinium vitis-idaeapuuttuu
OBSVeronica chamaedryspuuttuu
OBSVeronica longifolia var. longifoliapuuttuuVid bryggan Biskopnäsvägen 372
OBSVeronica officinalispuuttuu
OBSVeronica serpyllifoliapuuttuu
OBSViburnum opuluspuuttuu
OBSVicia craccapuuttuu
OBSVicia sepiumpuuttuu
OBSViola arvensispuuttuu
OBSViola rivinianapuuttuu
DAD2020-12-29

Näytä havainnot laji.fi-sivustolla