Puuttuvat lajit ruudulta 767:325, kasviatlas 2016

Ruutuhaku: yhtenäiskoordinaattiruudun yleiset lajit, joista ei ole havaintoa Atlas:

Haluamasi 10x10 km2:n ruudun yhtenäiskoordinaatit muodossa PPP:III (esim: 682:332). Tuloksena saat luettelon niistä seudulla yleisistä lajeista, joita ruudulla ei ole havaittu.

EI PUUTTUVIA YLEISIÄ LAJEJA!

Puuttuvia yhteensä 0

Creative Commons by nc sa