Luomus.fi: Coordinate tools

Coordinate conversion (translation) web service

Converts Finnish Uniform Coordinate System coordinates to EUREF-FIN/WGS84, or vice versa.

Muuntaa yhtenäiskoordinaatit EUREF-FIN/WGS84-koordinaateiksi, tai päinvastoin.

Koordinaattimuunnokset ja paikan näyttäminen Google maps kartalla

PHP-skriptejä koordinaattien käsittelyyn ja paikan näyttämiseen Google Mapsin avulla.

KML-Plotter

Converts tabular data into a KML-file.

Show place on Google Maps

Shows coordinates on Google Maps.

Using Citizen's MapSite in Georeferencing

Finnish localities, addresses and coordinate transformations