Päiväperhosseuranta 2017: havaintojen kirjaaminen Hatikkaan

Valtakunnallinen päiväperhosseuranta (NAFI) on Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutin ja Suomen Perhostutkijain Seuran koordinoima tutkimushanke. Tällä sivulla on ohjeet päiväperhoshavaintojen kirjaamisesta havaintotietokantaan.

Päiväperhosseurannan havainnot kerätään Luonnontieteellisen keskusmuseon Hatikka-järjestelmän kautta. Jos sinulla ei vielä ole omaa käyttäjätunnusta Hatikkaan, voit valita itsellesi käyttäjätunnuksen ja luoda oman havaintopäiväkirjasi rekisteröitymällä osoitteessa hatikka.fi. Kaikki Hatikan käyttäjätunnukset ovat muotoa tunnus@hatikka.fi.

Päiväperhosseurannan havainnot on Hatikassa kirjattava käyttäen seurannan omaa tallennuslomaketta. Kirjatessasi vuoden 2017 perhoshavaintojasi omaan Hatikka-havaintopäiväkirjaasi voit vapaasti valita kirjauksessa käytettävän aikajakson. Havainnot tallennetaan havaintoerinä, joihin liitetään tiedot havainnoijista, havaintoalueesta ja havaintojakson alku- ja loppuajasta. Voit kirjata samalta havaintopaikalta useita havaintoeriä päiväkirjaasi, ja pystyt muokkaamaan niitä ja tarvittaessa myös poistamaan ne tallennuksen jälkeen. Voit halutessasi kerätä tiedot yhdeksi havaintoeräksi, jossa on yhteenvetotiedot koko vuoden ajalta. Havaintojen erottelu lyhyemmiksi havaintojaksoiksi on kuitenkin suositeltavaa, sillä tällöin havaintojesi avulla voidaan myös selvittää lajien esiintymisen ja runsauden muutoksia vuoden mittaan. Tarkimmillaan voit kirjata jopa jokaisen havaintopäivän havainnot erikseen omaksi havaintoeräkseen. Jos tämä tuntuu liian työläältä, voit kirjata havainnot esimerkiksi viikon, kahden viikon tai kuukauden jaksoissa.

Havaintojen kirjaaminen Hatikan tallennuslomakkeen kautta

Kirjaudu sisään omaan Hatikka-havaintopäiväkirjaasi osoitteessa hatikka.fi. Valitse valikosta toiminto Tallenna > Lomakkeet > Päiväperhosseuranta. Myös Hatikan etusivulla on Päiväperhosseuranta-pikalinkki tallennuslomakkeeseen. Saat selaimeen näkyviin päiväperhosseurannan tallennuslomakkeen, jossa on valmiit syöttökentät paikka-, aika- ja havainnoijatietojen kirjaamista varten sekä lajiluettelo, johon voit merkitä havaitsemiesi lajien yksilömäärät.

Jotta havaintoeräsi tulee mukaan päiväperhosseurannan tilastointiin, tiedot on täytettävä nimenomaan päiväperhosseurantalomakkeelle ja siinä on oltava kirjattuina ainakin seuraavat tiedot:

Muita paikka-, sää-, kuvaus-, biotooppi- ym. tietoja voit kirjata samalle havaintolomakkeelle tarpeen mukaan.

Havaintolomakkeen muokkauksen aikana näet valikossa toiminnon Tallenna luonnos. Sitä painamalla voit tallentaa palvelimelle työkopion lomakkeen sisällöstä, joka säilyy tallessa, vaikka verkkoyhteydessä olisi häiriöitä. Voit tallentaa lomakkeen muokkauksen aikana niin monta luonnosta kuin haluat, ja lomakkeen päällä olevilla nuolinäppäimillä voit selailla luonnoksia.

Lomakkeen tallennuksen havaintoeräksi voit tehdä valikon Hyväksy-toiminnolla. Tallenna valmis lomake havaintoeräksi ja kirjoita sille seliteteksti, joka helpottaa lomakkeen löytämistä myöhemmin. Tallennuksen jälkeen kestää muutaman minuutin, ennen kuin lomakkeen tiedot näkyvät päiväperhosseurannan tilastoissa.

Jos haluat myöhemmin muokata tallentamasi lomakkeen tietoja, valitse päävalikosta toiminto Oma päiväkirja. Saat tallentamistasi havaintoeristä luettelon, jossa kunkin erän kohdalla on valinnat Näytä, Muokkaa ja Poista. Huomaa, että omien havaintoerien luettelossa näkyvät vain ne erät, jotka täyttävät määrittelemäsi hakuehdot. Vain yksi havaintoerä kerrallaan voi olla muokkaustilassa. Tällöin havaintoerien luettelossa näkyy ainoastaan Näytä-painike.

Käytä lomakepohjia

Jos kirjaat toistuvasti havaintoja samoilta havaintopaikoilta, kullekin paikalle kannattaa tehdä oma lomakepohja, jossa on esitäytettyinä havaintokerrasta toiseen toistuvat tiedot kuten koordinaatit, paikannimet ja henkilönimet. Lomakepohjan voit luoda avaamalla tallennuslomakkeen ja täyttämällä samoina pysyvät tiedot lomakkeelle samoin kuin havaintoerän luonnissa. Tallennusvaiheessa valitse havaintoerän sijasta tallennus lomakepohjaksi, anna pohjalle nimi ja seliteteksti ja tallenna.

Kun haluat käyttää luomaasi lomakepohjaa uusien havaintojen tallennuksessa, valitse Tallenna > Lomakepohjat. Saat näytölle tallentamiesi lomakepohjien luettelon, josta voit avata haluamasi esitäytetyn lomakkeen uuden havaintoerän luonnin pohjaksi.