Hakutulokset, kasviatlas 2010

Nimihaku: heimon, lajin tai lajia alemman taksonin suomenkielinen, ruotsinkielinen tai tieteellinen nimi, tai nimen osa   Lähde:

Hakutulokset:

VertaaTyyppiTaksoniAuktoritSuom. nimiRuots. nimiHeimoYleisyysKommentit
1 Parasenecio   W. W. Sm. & Small kakaliat spjutkakalior Asteraceae  
2 Parasenecio hastatus   (L.) H. Koyama kakalia spjutkakalia Asteraceae 0.0
1 Senecio   L. villakot korsörter Asteraceae  
2 Senecio aquaticus   Hill ojavillakko vattenstånds Asteraceae 0.0
2 Senecio cannabifolius   Less. hamppuvillakko hampstånds Asteraceae 0.0
2 Senecio dubitabilis   C. Jeffrey & Y. L. Chen idänvillakko   Asteraceae 0.0
2 Senecio eremophilus   Richardson lännenvillakko   Asteraceae 0.0
2 Senecio erucifolius   L. liuskavillakko flikstånds Asteraceae 0.0
2 Senecio gallicus   Vill.     Asteraceae 0.0
2 Senecio inaequidens   DC. buurivillakko boerstånds Asteraceae 0.0 Ei Retkeilykasvion 4. painoksessa (1998). Kuvaus ja eliömaakunnittainen levinneisyyskartta Lutukassa 21: 73 (2005).
2 Senecio jacobaea   L. jaakonvillakko stånds Asteraceae 0.0
2 Senecio lividus   L. korvavillakko   Asteraceae 0.0
2 Senecio nemorensis   L. lehtovillakko   Asteraceae 0.0
2 Senecio ovatus   (G. Gaertn. & al.) Willd. harsuvillakko glesstånds Asteraceae 0.0
2 Senecio sarracenicus   L. puistovillakko parkstånds Asteraceae 0.0 Retkeilykasvion 4. painoksessa (1998) nimellä S. fluviatilis; nimenmuutos esitetty Lutukassa 21: 73 (2005).
2 Senecio squalidus   L. rikkavillakko stenkorsört Asteraceae 0.0
2 Senecio sylvaticus   L. kalliovillakko bergkorsört Asteraceae 6.0
2 Senecio vernalis   Waldst. & Kit. kevätvillakko vårkorsört Asteraceae 0.0
1 Senecio vernalis x vulgaris         Asteraceae  
2 Senecio viscosus   L. tahmavillakko klibbkorsört Asteraceae 10.0
1 Senecio viscosus x vulgaris         Asteraceae  
2 Senecio vulgaris   L. peltovillakko korsört Asteraceae 16.0

Näillä sivuilla näytettävät putkilokasvien levinneisyyskartat perustuvat Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseon ylläpitämästä KASTIKKA-kasvistotietokannasta 19.5.2011 otettuun kopioon, joka säilytetään muuttumattomana viittauskelpoisena verkkopalveluna. Karttoja tarkasteltaessa on syytä pitää mielessä, että ne saattavat olla kattavuudeltaan vajavaisia ja voivat sisältää erilaisia epätarkkuuksia ja virheitä. Viittauksissa tähän kartastoon suositamme käytettäväksi seuraavaa muotoa:
Lampinen, R. & Lahti, T. 2011: Kasviatlas 2010. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa http://www.luomus.fi/kasviatlas.

Karttoihin liittyvät kommentit Raino Lampiselle, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Creative Commons by nc sa