Hakutulokset, kasviatlas 2009

Nimihaku: heimon, lajin tai lajia alemman taksonin suomenkielinen, ruotsinkielinen tai tieteellinen nimi, tai nimen osa   Lähde:

Hakutulokset:

VertaaTyyppiTaksoniAuktoritSuom. nimiRuots. nimiHeimoYleisyysKommentit
1 Calypso   Salisb. neidonkengät nornor Orchidaceae  
2 Calypso bulbosa   (L.) Oakes neidonkenkä norna Orchidaceae 0.0
1 Cephalanthera   L. C. M. Richard valkut skogsliljor Orchidaceae  
2 Cephalanthera longifolia   (L.) Fritsch miekkavalkku svärdsyssla, vit skogslilja Orchidaceae 0.0
2 Cephalanthera rubra   (L.) L. C. M. Richard punavalkku rödsyssla Orchidaceae 0.0
1 Chamorchis   L. C. M. Richard tunturiorhot dvärgyxnen Orchidaceae  
2 Chamorchis alpina   (L.) L. C. M. Richard tunturiorho dvärgyxne Orchidaceae 0.0
1 Coeloglossum   Hartman pussikämmekät grönkullor Orchidaceae  
2 Coeloglossum viride   (L.) Hartman pussikämmekkä grönkulla, grönyxne Orchidaceae 4.0
1 Corallorhiza   Chatel. harajuuret korallrot Orchidaceae  
2 Corallorhiza trifida   Chatel. harajuuri korallrot Orchidaceae 9.0
1 Dactylorhiza   Necker ex Nevski liuskakämmekät handnycklar Orchidaceae  
2 Dactylorhiza baltica   (Klinge) Orlova baltiantoukokämmekkä baltnycklar Orchidaceae 0.0 Hävitetty ainoalta tunnetulta kasvupaikaltaan Dragsfjärdin Morgonlandetista
2 Dactylorhiza fuchsii   (Druce) Soo kalkkimaariankämmekkä skogsnycklar Orchidaceae 1.0
1 Dactylorhiza fuchsii x incarnata         Orchidaceae  
1 Dactylorhiza fuchsii x lapponica         Orchidaceae  
1 Dactylorhiza fuchsii x maculata         Orchidaceae  
1 Dactylorhiza fuchsii x traunsteineri         Orchidaceae  
2 Dactylorhiza incarnata   (L.) Soo punakämmekkä ängsnycklar Orchidaceae 3.0
1 Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta   (O. F. Muller) P. D. Sell veripunakämmekkä blodängsnycklar Orchidaceae  
1 Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata     suopunakämmekkä ängsnycklar Orchidaceae  
1 Dactylorhiza incarnata x lapponica         Orchidaceae  
1 Dactylorhiza incarnata x maculata         Orchidaceae  
1 Dactylorhiza incarnata x traunsteineri         Orchidaceae  
2 Dactylorhiza lapponica   (Laest.) Gjaerev. lapinkämmekkä lappnycklar Orchidaceae 0.0
1 Dactylorhiza lapponica x maculata         Orchidaceae  
2 Dactylorhiza maculata   (L.) Soo maariankämmekkä Jungfru Marie nycklar Orchidaceae 35.0
1 Dactylorhiza maculata x transteineri         Orchidaceae  
2 Dactylorhiza sambucina   (L.) Soo seljakämmekkä Adam och Eva Orchidaceae 0.0
2 Dactylorhiza sphagnicola   (Höppner) Soó luhtakämmekkä mossnycklar Orchidaceae 0.0
2 Dactylorhiza traunsteineri   (Sauter) Soo kaitakämmekkä sumpnycklar Orchidaceae 1.0
1 Epipactis   Zinn neidonvaipat knipprot Orchidaceae  
2 Epipactis atrorubens   (Hoffm.) Besser tummaneidonvaippa purpurknipprot Orchidaceae 0.0
2 Epipactis helleborine   (L.) Crantz lehtoneidonvaippa skogsknipprot Orchidaceae 1.0
2 Epipactis palustris   (L.) Crantz suoneidonvaippa kärrknipprot Orchidaceae 0.0
1 Epipogium   R. Br. metsänemät skogsfruar Orchidaceae  
2 Epipogium aphyllum   Swartz metsänemä skogsfru Orchidaceae 0.0
1 Goodyera   R. Br. yövilkat knärot Orchidaceae  
2 Goodyera repens   (L.) R. Br. yövilkka knärot Orchidaceae 18.0
1 Gymnadenia   R. Br. kirkiruohot brudsporrar Orchidaceae  
2 Gymnadenia conopsea   (L.) R. Br. punakirkiruoho brudgran, brudsporre Orchidaceae 3.0
1 Gymnadenia conopsea var. conopsea     ahokirkiruoho vanlig brudsporre Orchidaceae  
1 Gymnadenia conopsea var. lapponica   Zett. lettokirkiruoho   Orchidaceae  
1 Hammarbya   O. Kuntze suovalkut myggblomster Orchidaceae  
2 Hammarbya paludosa   (L.) O. Kuntze suovalkku myggblomster Orchidaceae 1.0
1 Herminium   Guett. mesikämmekät honungsblomster Orchidaceae  
2 Herminium monorchis   (L.) R. Br. mesikämmekkä honungsblomster Orchidaceae 0.0
1 Liparis   L. C. M. Richard kiiltovalkut gulyxnen Orchidaceae  
2 Liparis loeselii   (L.) L. C. M. Richard kiiltovalkku gulyxne Orchidaceae 0.0
1 Listera   R. Br. kaksikot spindelblomster Orchidaceae  
2 Listera cordata   (L.) R. Br. herttakaksikko hjärtyxne. spindelblomster Orchidaceae 13.0
2 Listera ovata   (L.) R. Br. soikkokaksikko tvåblad Orchidaceae 2.0
1 Malaxis   Sw. sääskenvalkut   Orchidaceae  
2 Malaxis monophyllos   (L.) Sw. sääskenvalkku knottblomster Orchidaceae 0.0
1 Neottia   Ludwig pesäjuuret nästrot Orchidaceae  
2 Neottia nidus-avis   (L.) L. C. M. Richard pesäjuuri nästrot Orchidaceae 0.0
1 Ophrys   L. orhot ofrysar Orchidaceae  
2 Ophrys insectifera   L. kimalaisorho flugblomster Orchidaceae 0.0
1 Orchidaceae     kämmekkäkasvit orkideer Orchidaceae  
1 Orchis   L. pallerokämmekät nycklar Orchidaceae  
2 Orchis mascula   L. miehenkämmekkä Sankt Pers nycklar Orchidaceae 0.0
2 Orchis militaris   L. soikkokämmekkä johannesnycklar Orchidaceae 0.0
1 Platanthera   L. C. M. Richard lehdokit nattvioler Orchidaceae  
2 Platanthera bifolia   (L.) L. C. M. Richard valkolehdokki nattviol Orchidaceae 14.0
1 Platanthera bifolia ssp. latiflora   (Drejer) Löjtnant pohjanvalkolehdokki nattviol Orchidaceae  
1 Platanthera bifolia x chlorantha         Orchidaceae  
2 Platanthera chlorantha   (Custer) Reichenb. keltalehdokki grönvit nattviol Orchidaceae 0.0
2 Platanthera obtusata   (Pursh) Lindl. pikkulehdokki   Orchidaceae 0.0
1 Platanthera obtusata ssp. oligantha   (Turcz.) Hultén     Orchidaceae  
1 Pseudorchis   Seguier valkokämmekät vityxnen Orchidaceae  
2 Pseudorchis albida   (L.) A. & D. Löve ahovalkokämmekkä fjällvityxne Orchidaceae 0.0
1 Pseudorchis albida ssp. straminea       fjällyxne Orchidaceae  

Näillä sivuilla näytettävät putkilokasvien levinneisyyskartat perustuvat Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseon ylläpitämästä KASTIKKA-kasvistotietokannasta 7.5.2010 otettuun kopioon, joka säilytetään muuttumattomana viittauskelpoisena verkkopalveluna. Karttoja tarkasteltaessa on syytä pitää mielessä, että ne saattavat olla kattavuudeltaan vajavaisia ja voivat sisältää erilaisia epätarkkuuksia ja virheitä. Viittauksissa tähän kartastoon suositamme käytettäväksi seuraavaa muotoa:
Lampinen, R. & Lahti, T. 2010: Kasviatlas 2009. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa http://www.luomus.fi/kasviatlas.

Karttoihin liittyvät kommentit Raino Lampiselle, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Creative Commons by nc sa